Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Master Fysioterapi, inriktning Ortopedisk manuell terapi

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Masterutbildningen Fysioterapi, med inriktning Ortopedisk manuell terapi, är under de första 60 högskolepoängen i huvudsak en fördjupning i huvudområdet fysioterapi (sjukgymnastik) med fokus på funktion och funktionsbegränsningar i rörelseapparaten. I resterande del av utbildningen fördjupas sedan kunskaperna ytterligare inom inriktningen Ortopedisk manuell terapi.

Utbildningen utgår ifrån att med en helhetssyn på människan, utifrån ett biopsykosocialt perspektiv, fördjupa kunskapen kring människans rörelseförmåga, aktivitet, delaktighet, hälsa och välbefinnande. Ortopedisk manuell terapi är ett specialistområde inom fysioterapi där teoretiska kunskaper omsätts i praktiskt kunnande gällande analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus samt specifik undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter utifrån ett helhetsperspektiv på människan. I utbildningen ingår fördjupat lärande om såväl funktionsanalys som utformande av behandlingsplan med specificerade del- och slutmål, som genomförs i samråd med patienten. Programmet omfattar lärande i såväl teoretiskt kunnande och genomförande av evidensbaserad behandling som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet eller hälsobefrämjande åtgärder, allt med syfte att öka funktion och hälsa.

Masterutbildningen i Fysioterapi, inriktning Ortopedisk manuell terapi, omfattar 120 högskolepoäng varav 112,5 ges på avancerad nivå i ämnet fysioterapi. I utbildningens kurser ingår såväl vetenskaplig metodskolning som medicinsk vetenskap och verksamhetsförlag utbildning. I utbildningen ingår dessutom beteendevetenskap och/eller hälsopromotion med syfte att fördjupa kunskapen kring helhetssynen på människan och dess hälsa. Programmet inkluderar examensarbete om 30 hp inom huvudområdet Fysioterapi, inriktning Ortopedisk manuell terapi.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

- Fysioterapeutexamen alternativt Sjukgymnastexamen omfattande 180 högskolepoäng eller motsvarande.
- Yrkeserfarenhet som fysioterapeut/sjukgymnast 2 år med minst 75% tjänstgöring.

Urval

Urvalet baseras på akademiska kvalifikationer (antal högskolepoäng inom området, magisterkompetens etc), klinisk fortbildning inom området (kurser inom området), yrkeslivserfarenhet (antal yrkesverksamma år inom området), forsknings- och utbildningsmeriter (arbetat med FoI-verksamhet, utbildningsverksamhet). Dessa meriter ska sammanställas i ett personligt brev som även beskriver intresset för utbildningen. Alla meriter ska även styrkas med relevanta handlingar.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Fysioterapi: 120 Högskolepoäng

Alternativ till S0096H

Kursen S0096H Fysioterapi, beteendevetenskapliga teorier och modeller kan bytas mot likartad kurs inom fysioterapi, beteendevetenskap eller motsvarande.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0096H Fysioterapi, beteendevetenskapliga teorier och modeller 7,5 Grundnivå
S7031H Examensarbete Master Fysioterapi inriktning Ortopedisk manuell terapi 30,0 Avancerad nivå
S7040H Fysioterapi ortopedisk manuell terapi columna I 15,0 Avancerad nivå
S7042H Design och tillämpning av vetenskaplig metodik inom fysioterapi 7,5 Avancerad nivå
S7050H Fysioterapi Ortopedisk manuell terapi Extremiteter I 15,0 Avancerad nivå
S7051H Fysioterapi ortopedisk manuell terapi columna II 15,0 Avancerad nivå
S7052H Fysioterapi Ortopedisk manuell terapi, fördjupning columna och extremitet I 15,0 Avancerad nivå
S7053H Fysioterapi Ortopedisk manuell terapi, fördjupning columna och extremitet II 15,0 Avancerad nivå