Hoppa till innehållet
Foto: Melina Granberg

Praktiken ledde fram till jobb

Publicerad: 3 maj 2016

Katrin Lennartsson är 26 år och kommer ursprungligen från de småländska skogarna utanför Kalmar. Hon studerade Service Management vid Lunds Universitet och flyttade till Luleå för att läsa en master i Human Resource Management. Katrin Lennartsson valde att inrikta sig på företagsekonomi och tog examen 2014. Idag arbetar hon på Max Hamburgerrestaurangers huvudkontor i Luleå.

Hejsan! Vem är du?

– Jag är en jordfast tjej som är fylld av drömmar och mål. Jag flyttade upp till Luleå på grund av universitets anknytning till näringslivet.

Vad jobbar du med idag och vad innebär det?

Jag arbetar som löneadministratör och HR- generalist för frågor som rör huvudkontoret. Det innebär att jag sitter med i huvudkontorets ledningsgrupp för HR-frågor. Det kan beröra tillvaratagande på medarbetarenkät, medarbetarsamtal, strategier för intern kommunikation, planera konferensupplägg, planera introduktion för sommarvikarier och liknande.           

Hur har du tagit dig dit där du är idag?

Genom att vara mig själv och att vara ödmjuk. Utbildning utvecklar dig otroligt mycket som person, men i sakfrågor kommer du behöva börja från scratch när du kommer ut i arbetslivet. Det bästa jag har gjort var att sluta tro att jag behövde kunna så mycket och istället visa mig hungrig på att lära.

Fick du jobb direkt efter utbildningen?

Det fick jag! Jag kom in på Max via praktiken i min utbildning och fick driva ett LEAN-projekt som handlar om att effektivisera processer. Sen gjorde jag mitt examensarbete gentemot HR-avdelningen i Stockholm. Då jobbade jag med hur den årliga medarbetarenkäten tas om hand. Efter det fick jag sommarjobb på löneavdelningen i Luleå. Idag jobbar jag kvar här och kombinerar mitt arbete med HR-frågor.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att arbeta för ett företag som det går så bra gör att möjligheterna är oändliga! Det händer mycket och jag får möjlighet att delta i stora projekt med mycket ansvar. Det ligger också ett stort ansvar på oss medarbetare att vara med och förbättra alla rutiner. Jag upplever att man blir flexibel och idérik på grund av detta.

Vad i din karriär är du extra stolt över?

– Att jag har fått upp HR som en stående punkt på vårt huvudkontor samt de organiserade ledningsmötena för huvudkontorets chefer. Nu inser alla vikten av att olika avdelningar samspelar och kommunicerar för att vi ska lyckas åstadkomma ett ännu bättre resultat genom anställda är mer nöjda.

När du ser tillbaka på din utbildning, vad var det viktigaste du lärde dig?

– Förmågan att analysera och reflektera, att se på saker ifrån många olika synvinklar. Det är starka egenskaper som även mina kollegor skulle lyfta fram hos mig.

Hur upplevde du din tid på Luleå tekniska universitet?

– Vi var en väldigt liten klass men det gjorde att lärarna blev mycket engagerade i oss. Vi fick också en anknytning till olika arbetsgivare genom gästföreläsningar, praktik och liknande. Så här i efterhand inser jag att det är något som universitet säkert lägger stort arbete vid att få in.

Hur upplevde du tiden efter din examen?

– Jag trodde att jag skulle sakna studentlivet mer än vad jag gör. Jag var nog redo att börja arbeta. Jag har upplevt otroligt mycket efter min examen och jag tror att det är den roligaste tiden i ens arbetsliv. Man ska inte vara naiv och tro att alla arbetsuppgifter är roliga, men jag tror att man är som mest öppen för nya saker de första åren.

Har du några tips till den som funderar på att läsa Human Resourse Management vid Luleå tekniska universitet?

– Ansök till Career Centers mentorskapsprogram, rör dig på olika event som anordnas av Luleå Näringsliv och gå med i Sveriges HR förening. Allt är kostnadsfritt och kan ge dig inspiration och kontakter utanför universitetet. Ofta handlar det om att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och då är det bra att röra på sig lite.

Om du skulle ge ett karriärråd, vilket skulle det vara?

– Försök att komma in i ett företag som expanderar och som det går bra för. Det ger dig många fler möjligheter!