Obligatoriska kurser
Human Resource Management, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Human Resource Management (HRM) är ett nationellt och internationellt vedertaget begrepp för en personalorienterad ledningsfilosofi som alltmer kommit att dominera strategisk ledning av organisationer. Denna masterutbildning med inriktning mot HRM inom ett av följande huvudområden företagsekonomi, psykologi eller sociologi omfattar 120 hp inklusive ett självständigt arbete om 30 hp. I utbildningen ingår 105 hp kurser på avancerad nivå, varav 60 hp inom ett huvudområde, inklusive det självständiga arbetet. Utbildningen inkluderar även möjlighet till magisterexamen om 60 Hp inom ett huvudområde med inriktning Human Resource Management. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. 

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Examensutgång

  • Företagsekonomi inriktning Human Resource Management
  • Psykologi inriktning Human Resource Management
  • Sociologi inriktning Human Resource Management

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom ett av följande huvudområden; företagsekonomi, psykologi eller sociologi beroende på vald masterinriktning.
Sökande ska ha språkkunskaper motsvarande svenska B och engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E0005N Utvecklingsinriktad samverkan 7,5 Grundnivå
E7002N Strategisk ledning 7,5 Avancerad nivå
P7037A Human Resource Management 15,0 Avancerad nivå
P7038A Kommunikation 7,5 Avancerad nivå
P7039A Kompetensförsörjning 7,5 Avancerad nivå
P7041A Coaching i ledningsrollen 7,5 Avancerad nivå
R7010N Strategisk styrning 7,5 Avancerad nivå

Kurser inom examensutgång