Internationell affärsverksamhet, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Internationell affärskompetens efterfrågas allt mer av företag och organisationer. Masterutbildningen med inriktning internationell affärsverksamhet är en kvalificerad utbildning som öppnar många möjligheter till spännande och utvecklande arbeten runt om i världen.

Vill du arbeta i ett företag med internationella kontakter är detta utbildningen för dig. Programmet ges helt på engelska och är öppet för internationell antagning. Utbildningen omfattar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng) och leder till en masterexamen i företagsekonomi med inriktning internationell affärsverksamhet.

Utbildningens innehåll

Den första terminen läser du kurser där du specialiserar dig inom internationell affärsverksamhet och marknadsföring. Hela den andra terminen är vikt för valfria kurser. Du kan exempelvis välja att studera utomlands vid något av våra partneruniversitet eller skaffa dig praktisk erfarenhet genom att gå en verksamhetsförlagd projektkurs på en arbetsplats som du själv väljer. År två läser du ytterligare tre kurser inom internationell affärsverksamhet och marknadsföring samt en kurs i e-business för att ge dig kunskaper om hur IT-utvecklingen påverkar företag och företagsstrategier. Utbildningen avslutas med att du under den sista terminen skriver ditt examensarbete där du fördjupar dig i en frågeställning inom internationell affärsverksamhet. Flera av kurerna i programmet genomförs i sammarbete med företag och organisationer för att ge en direkt koppling till arbetslivet. Sammantaget kommer utbildningen att ge dig djupa och användbara kunskaper och förmågor som är attraktiva bland arbetsgivare som verkar på internationella marknader. Med en masterexamen är du också behörig till forskarstudier.

Var kan jag jobba?

Affärsverksamhet över nationella gränser har blivit viktigare för svenska och utländska företag, organisationer och myndigheter. Kunskaper om internationella frågor efterfrågas i allt större utsträckning av arbetsgivare. De många arbetsområden som är öppna för traditionella företagsekonomer är även öppna för dig, exempelvis marknadsföring, projektledning och affärsutveckling.

Anmälan
Internationell affärsverksamhet, master
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-90919
2020-01-15
10
Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 60 inom företagsekonomi eller motsvarande. Företagsekonomi kan motsvaras av kvalificerad yrkeserfarenhet, minst 4 år, på ledningsnivå inkluderande ekonomiskt ansvar. Sökande ska ha goda kunskaper i engelska motsvarande EnB.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%
Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Maria Ek Styvén

Maria Ek Styvén, Professor

Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491501
Rum: A246 - Luleå»