Toppbild informationssäkerhet

Informationssäkerhet, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Masterprogrammet i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet fokuserar på säkerhet i relation till organisatorisk kunskap, design av säkra informationssystem och säkrad kontinuitet i ICT-tjänster.

Att studera på det internationella programmet för informationssäkerhet innebär ett aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk analys utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuella studier, grupparbeten, seminarier och föreläsningar. De grundläggande kurserna i programmet ger dig en socio-teknisk förståelse av fältet och dess utmaningar. Genom programmets valbara kurser kan du specialisera på ledning och styrning av informationssäkerhet eller tekniska lösningar enligt tillgängliga kurser och beroende på dina intressen.

Utbildningens innehåll

I kurserna under det första studieåret definieras viktiga termer, till exempel informationssäkerhet, säkerhetsarkitekturer för klienter och servrar, skydd av kritisk infrastruktur, samt styrning av informationssäkerhet. Det första året avslutas med en projektkurs. Fokus för det andra studieåret är spetsforskning och trenderna inom informationssäkerhet. Parallellt med detta kan du välja kurser inriktade mot teknisk informationssäkerhet eller management av informationssäkerhet. Det andra året avslutas med ditt examensarbete. Utbildningen ges på distans eller på campus. Om du är distansstudent förekommer inga obligatoriska träffar i Luleå. Du har möjlighet att kommunicera med dina lärare via en webbaserad lärplattform, e-post och ett videokonferensprogram som är gratis för användaren. Lektioner kommer att finnas inspelade. Du behöver en dator, headset, webkamera och möjlighet att installera mjukvara.

Var kan jag jobba?

Utbildningen ger en bred socio-teknisk kompetens inom informationssäkerhet, samtidigt som du får expertkunnande inom ditt intresseområde. Dina arbetsområden kan exempelvis komma att beröra riskhantering och konsultverksamhet inom säkerhet. Du kan efter utbildningen t ex jobba som säkerhetsansvarig i privata företag, på bank eller inom kommunala och statliga myndigheter.

Anmälan
Informationssäkerhet, master (IT-distans),
Ortsoberoende, Distans, Hösten 2017

Startdatum 2017-08-28, v.35 2017
Ortsoberoende
Dagtid, 100%
Engelska
Obligatoriska: 0
LTU-97344
2017-01-16
25
Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i något av ämnena systemvetenskap, datateknik eller till dessa näraliggande område samt ett självständigt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%
Stängd för anmälan

Anmälan
Informationssäkerhet, master (Normal, Luleå),
Luleå, Normal, Hösten 2017

Startdatum 2017-08-28, v.35 2017
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-97345
2017-01-16
10
Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i något av ämnena systemvetenskap, datateknik eller till dessa näraliggande område samt ett självständigt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%
Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär 

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Diana Chroneer

Diana Chroneer, Biträdande professor

Organisation: Informationssystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492037