Hoppa till innehållet

#CyberNorth

Publicerad: 11 oktober 2021

CyberNorth 2021 arrangerades som ett onlineevent den 28 september. Bland de 60 deltagarna fanns representanter från myndigheter, företag och IT-konsulter. CyberNorth erbjöd en intressant förmiddag med talare som gav oss nya insikter och bättre kunskap om cybersäkerhet. Eventet hade i år fokus på utmaningarna med sammankoppling av informationsteknologi och operativ teknik. CyberNorth arrangerades i år i samarbete med Interreg Nord projektet Cynic, Vinnova och PiiA-Processindustriell IT och Automation genom projektet UNDIS.

CyberNorth presentationer
Presentationer under CyberNorth

En stor utmaning för industrin är att de investeringar i automation som gjorts tidigare är stora, men oftast inte utvecklade med tanke på den grad av digital säkerhet som krävs idag. CyberNorth fokuserade där för på att utmaningarna med att digitaliseringen ökar inom processindustrin och i och med detta ökar även risken att utsättas för hot och attacker.

Mats Karlsson Landré, Säkerhetsrådgivare, ATEA, berättade om vikten att få människa och teknik att samverka och vikten av kommunikation. Hans rekommendation var att lyfta fram den mänskliga sidan av säkerhet för operativ teknik och att säkerställa en sund integration mellan människor på samma sätt som för tekniska system.

Samuel Holmström, VD, Lundqvist Trävaru AB berättade om företagets digitaliseringsresa och om hur deras systematiska informationssäkerhetsarbete har vuxit fram parallellt med digitaliseringen. Lundqvist Trävaru AB har fått utmärkelser som Sveriges mest uppkopplade bolag och att få ta del av deras utveckling från traditionell träindustri till hur de i dag är i digitaliseringens framkant var både roligt och lärorikt.

Lars-Gunnar Marklund, IT Security & Risk manager (CISO), Boliden AB, berättade om deras säkerhetsprogram och om gruvindustrins omställning. Omställningen innebär att mer fokus måste läggas på IT-säkerhet, där Boliden delade med sig av lärdomar från sina förbättringsåtgärder. Lars-Gunnar berättade även om hur förändringar som dessa måste följas upp i moderna säkerhetsprogram för anställda.

Doktoranderna Anton Holmström och Simon Andersson, våra nyanställda forskarstuderande fick avsluta programmet med att berätta om vad de hade upptäckt i samband med sina examensarbeten och hur de planerar att fortsätta på den inriktningen. Anton kommer att arbeta vidare med tvärfunktionella utmaningar inom cybersäkerhet och specifikt ansvarsfördelning kan påverka arbetsrollen. Simon kommer att arbeta vidare med informationsklassning och följa upp det arbete han har påbörjat med att förbättra dessa procedurer och processer.

Varje talare fick flera frågor från deltagarna, och vi har fått mycket positiva reaktioner på hela eventet. Vi vet att detta ämne är intressant för alla sorters medarbetare än de som har den specifika rollen som informationssäkerhetsansvariga. I och med att digitaliseringen inklusive de hot och attacker som följer med den blir fler ser vi att behovet för bättre insikter och kunskap ökar. Vi ser redan fram emot att få arrangera nästa års CyberNorth som då förhoppningsvis blir både på plats i Vetenskapens Hus samt online.

Kontakt

Martin Lundgren

Martin Lundgren,

Telefon: 0920-493990
Organisation: Informationssystem

Kontakt

Johan Lugnet

Johan Lugnet, Universitetslektor

Telefon: 0920-491201
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik