Ali Padyab
Ali Padyab, forskare i informationssystem vid Luleå tekniska universitet. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Prisad för forskning om integritet och ny teknik

Publicerad: 18 februari 2019

Ali Padyab, universitetsadjunkt i informationssystem vid Luleå tekniska universitet, tilldelas Svensk-franska priset till unga forskare 2018.

Det är Svensk-franska forskningsföreningen (Association Franco-Suédois pour la Recherche) som årligen delar ut priser till unga svenska och franska forskare i syfte att stimulera forskningssamverkan och forskarutbyte mellan de två länderna.

Temat för 2018 års utlysning var ”den digitala teknikens möjligheter i skapandet av framtidens gröna, inkluderande och hållbara städer”. Ali Padyab fick priset för sin forskning om personlig integritet som ett hinder vid utvecklingen av så kallade smarta städer och sakernas internet.

– Det är intressant att föreningen såg värdet av min forskning. De valde att inte bara fokusera på teknik utan också på den effekt som teknik har på människor, säger Ali Padyab.

Teknologi som utmanar

Enligt Padyab måste arbetet med smarta städer och dess teknik åtföljas av användaracceptans.

– I detta avseende har min forskning fokuserat på en användarcentrerad metod för att förstå hur man undviker negativa individuella och sociala konsekvenser. Jag menar att forskningen ska tjäna samhället och jag som forskare har en roll att spela i debatten kring de samhällsutmaningar som ny teknologi medför.

Ali Padyab fick priset i doktorandkategorin och juryns motivering lyder:

Ali Padyab visar, med väl underbyggd teori och empiri, på betydelsen av att man vid utvecklingen av den digitala teknik som är avsedd att användas i bl.a. framtidens smarta städer uppmärksammar och väger in vilka konsekvenser olika tekniska lösningar kan få för den enskilda människans privatliv och personliga integritet.

Kontakt

Ali Padyab

Ali Padyab, Universitetsadjunkt

Telefon: 0920-493443
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar