Robot i klassen för bättre distansstudier

Publicerad: 28 januari 2020

Robotar ska hjälpa distansstudenter att bli mer inkluderade i undervisningen. – Vi hoppas få en mer kreativ undervisning och bättre social närvaro med distansstudenterna, säger Diana Chronéer, biträdande professor i informationssystem och lärare på programmet digital tjänsteutveckling.

Från och med i höst ges kandidatprogrammet digital tjänsteutveckling även på distans. För att öka distansstudenternas känsla av fysisk närvaro i klassrummet provas ett nytt grepp för distansundervisning – en robot. Distansstudenterna kopplar helt enkelt upp sig via en app och representeras i klassrummet av en platta. Studenterna syns alltså på bild och kan närvara genom att prata, lyssna och vrida på ”huvudet”. Med robotarna blir det en form av hybridundervisning, distansstudenterna kan vara med i klassrummet, delta i diskussioner och workshops och tillsammans med andra skapa och presentera material i realtid.

– Vår förhoppning är att robotarna ska ge en större känsla av närvaro och tillhörighet för de studenter som deltar på distans och i förlängningen hoppas vi att de kan bidra till att minska antalet distansstudenter som hoppar av sin utbildning, säger Diana Chronéer.

– Vi tror också att robotarna kan bidra till större engagemang i undervisningssituationer där dialogen mellan studenter och lärare är viktig.

Till att börja med kommer alltså robotarna att användas på programmet digital tjänsteutveckling. På sikt kan fler distansprogram inkluderas och det finns även planer på att skapa ett mer digitalt klassrum där även klassrumstekniken anpassas för en blandning av distans- och campusstudenter.

Hur är det som lärare att undervisa framför ett gäng robotar?

– Mycket intressant! Vi får en mer social närvaro med distansstudenterna som annars kan bli ganska osynliga. Det blir dessutom enklare att tillämpa olika pedagogiker med distansstudenterna och skapa en mer dynamisk lärandemiljö, säger Diana Chronéer.

Tanken är också att robotarna i förlängningen inte bara ska begränsas till studenter. Även gästföreläsare, forskare från andra lärosäten och representanter från industrin, kan få en mer påtaglig närvaro med hjälp av den nya distanstekniken.

– På grund av vår geografiska placering behöver vi experimentera med olika typer av närvaro i klassrummet, inte minst för att minska resandet och uppmuntra till ett grönare förhållningssätt, avslutar Diana Chronéer.

Taggar