Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Informationssäkerhet, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För masterexamen i Informationssäkerhet krävs 120 högskolepoäng varav 90 hp är på avancerad nivå inom huvudområdet inkluderande examensarbete om 30 hp. Utbildningen ges på distans och som campusutbildning. Under utbildningens första år läses kurser som specialiserar dig inom informationssäkerhetsområdet och dessutom får du möjlighet att tillämpa dina kunskaper i en projektkurs vilken avslutar det första läsåret. I projektkursen kan du till exempel välja att samarbeta med företag och organisationer både nationellt och internationellt. År två läser du kurser som breddar din kunskap i området samt förbereder dig inför examensarbetet. Inom programmet ingår även ett valbart utrymme om 15 hp inom vilket du väljer mellan ett urval av fördjupningskurser inom informationssäkerhet och datavetenskap. Sammantaget kommer utbildningen att ge dig användbara kunskaper som efterfrågas av arbetsgivare.   För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. Det finns möjlighet att avsluta utbildningen efter ett år, med en magisterexamen, i enlighet med beslut om individuell studieplan. I utbildningen erbjuds en nybörjakurs i svenska om 3 högskolepoäng för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 60 hp i avslutade kurser inom något av ämnena systemvetenskap, datateknik eller till dessa näraliggande område.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 75 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0004N Informationssäkerhet 7,5 Grundnivå
A7001E Säkerhet och IT-managment 7,5 Avancerad nivå
A7002E Trender inom IS och informationssäkerhet 7,5 Avancerad nivå
A7006N Vetenskapliga metoder 7,5 Avancerad nivå
A7007E Säkerhet i infrastruktur 7,5 Avancerad nivå
A7009E IS-projekt 15,0 Avancerad nivå
A7010E Tillämpad datorsäkerhet 7,5 Avancerad nivå
A7011E Säkerhet för IT-infrastruktur 7,5 Avancerad nivå
A7011N Internetsäkerhet 7,5 Avancerad nivå

Examensarbete: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A7009N Examensarbete informationssäkerhet, master 30,0 Avancerad nivå

Valbara kurser: 15 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
IT-forensik inom incidenthantering, (IT771A), ges av Högskolan i Skövde (Avancerad nivå, A1F) 7,5 Valbar
Praktisk Kryptologi, (IT754A), ges av Högskolan i Skövde (Avancerad nivå, A1N) 7,5 Valbar
A0001E Säkerhetsarkitektur 7,5 Grundnivå Valbar
A7012E Riskhantering för informationssäkerhet 7,5 Avancerad nivå Valbar

Valbar kurs som ges utanför krav för examen - för icke skandinavisk student: 3 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 3 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar