Hoppa till innehållet
Naturresursförvaltning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Naturresursförvaltning, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Masterprogrammet Natural Resource Governance/Naturresursförvaltning är en mångvetenskaplig utbildning på avancerad nivå, som passar dig som vill vara med och skapa en hållbar naturresursanvändning. Utbildningen ger dig unika och eftertraktade kompetenser på arbetsmarknaden.

Masterprogrammet i Natural Resource Governance/naturresursförvaltning omfattar två års heltidsstudier (120 hp) och leder till en masterexamen. Naturresursförvaltning omfattar med ett mångvetenskapligt perspektiv studiet av samhällets styrning av nyttjande av naturresurser i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Utgångspunkten är en styrning som utformas i ett samspel mellan stat, marknad och civilsamhälle på olika administrativa nivåer och över tid.

Utbildningens innehåll

Det första läsåret läser du kurser som introducerar dig till fältet Naturresursförvaltning (engelska Natural Resource Governance) – begreppen, aktörerna, lagar och regler och naturresurser – och som analyserar mål- och markanvändningskonflikter vid användning och hantering av naturresurser. Under det andra läsåret läser du kurser om samhällsvetenskapliga teorier och metoder i studiet av naturresursförvaltning. Parallellt med detta läser du valbara kurser, alternativt inriktningsspecifika kurser inom historia, juridik, nationalekonomi eller statsvetenskap. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 hp inom Naturresursförvaltning. Programmets kurser är tvärvetenskapliga med tonvikt på samhällsvetenskap och inkluderar projekt- och fältbaserat lärande i nära samarbete med olika samhällsaktörer. 

Utbildningen omfattar totalt 120 högskolepoäng varav 105 högskolepoäng är obligatoriska kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) och 15 högskolepoäng utgörs av inriktningsspecifika alternativt valbara kurser. Inom programmet erbjuds inriktningar inom historia, nationalekonomi och statsvetenskap. Inriktning måste väljas vid ansökningstillfället, se särskilda förkunskapskrav för mer information.

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

I utbildningen erbjuds en nybörjarkurs i svenska om 3 högskolepoäng för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen.

Var kan jag jobba?

Efter genomgången utbildning kan du arbeta i många olika statliga myndigheter och organisationer med uppgifter att styra naturresursanvändning och förvaltning, t.ex. kommuner, regioner, länsstyrelser och andra myndigheter. Du kan även arbeta för företag eller andra nationella och internationella organisationer som är engagerade i naturresurs- och markanvändningsfrågor.

Välj inriktning

Anmälan
Naturresursförvaltning,
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-90000
2023-01-16
5

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp varav minst 90hp inom samhällsvetenskapliga-, tekniska- eller naturvetenskapliga ämnen. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Urval

Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Naturresursförvaltning inriktning historia, master,
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-90933
2023-01-16
5

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp i vilken ingår kurser om minst 90hp, inkluderande examensarbete om minst 15 högskolepoäng, inom historia.

Urval

Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Naturresursförvaltning inriktning nationalekonomi, master,
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-90932
2023-01-16
5

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp i vilken ingår kurser om minst 90hp, inkluderande examensarbete om minst 15 högskolepoäng, inom nationalekonomi.

Urval

Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Naturresursförvaltning inriktning statsvetenskap, master,
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-90931
2023-01-16
5

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp i vilken ingår kurser om minst 90hp, inkluderande examensarbete om minst 15 högskolepoäng, inom statsvetenskap.

Urval

Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Dag Avango

Dag Avango, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491573