Hoppa till innehållet
Annika
Annika Lindblom, masterstudent i utbildningsvetenskap

Masterstudent med skolutvecklingsfrågor i fokus

Publicerad: 6 september 2012

Efter femton år som grundskollärare och fyra år med skolutvecklingsfrågor kom Annika Lindblom i kontakt med masterutbildningen i utbildningsvetenskap. Utbildningen var då ny och Annika fick en plats i den första årskullen här på LTU.

Under sina yrkesverksamma år har Annika kontinuerligt fortbildat sig inom lärande och pedagogik så steget till masterstudier kändes inte så långt.

– Jag vill förstå bakgrunden, vad som ligger bakom skolkulturen, organisationen och ledarskapet i skolan och då är den här utbildningen en bra grund att stå på, säger Annika.

Hon är nu inne på det tredje året av fyra på utbildningen som ges på halvfart med en sammankomst i månaden. Framför sig har hon uppsatsskrivande och är i full färd att förbereda sig inför detta.

– Utbildningen har varit väldigt följsam gentemot mina behov och intressen. Vi har haft stor möjlighet att anpassa studierna efter våra specifika mål med dem och jag har hela tiden arbetat utifrån mitt uppsatsämne när jag tagit mig an kurser som vi läst.

En masterutbildning i utbildningsvetenskap förbereder studenten för utvecklings- eller ledningsuppdrag inom förskole-, skol-, och fritidsverksamhet, samt högre utbildning eller annan utbildningsverksamhet. Utbildningen ger också en bra grund för forskning, men det är inte Annika helt säker på att hon kommer välja.

– Det har hela tiden varit min egen nyfikenhet som drivit mig. Jag vill själv vara i lärandeprocess för att vara trovärdig i min lärarroll. Forskning har inte varit mitt primära mål och därför är det i nuläget oklart om jag kommer välja att forska vidare. Men jag stänger inga dörrar, vi får helt enkelt se vart framtiden bär, avslutar Annika.