Hoppa till innehållet
Lena Nyström -
Lena Nyström, masterstudent i Utbildningsvetenskap

Suget efter utmaningar ledde till masterstudier

Publicerad: 5 september 2012

Lena Nyström är i basen utbildad grundskollärare år 1-7 och tog examen 2000. Sen dess har hon arbetat med elever år 4-6 i tio år och var redo för nya utmaningar.

Under åren i grundskolan var Lena med i flera olika utvecklingsarbeten och ett par forskningsprojekt via LTU. Genom de kontakter hon då knöt, bland annat med Eva Alerby, Ulrika Bergmark och Catrine Kostenius, fick hon information om Masterutbildningen i utbildningsvetenskap.

– Jag har varit och är väldigt intresserad av forskning, framför allt praxisnära forskning, och för att ta reda på mer och se om jag möjligen skulle vara rätt person för forskarutbildning beslutade jag mig för att söka till Mastern.

I samma veva fick Lena ett förordnande på LTU som universitetsadjunkt på lärarutbildningen vilket passade alldeles utmärkt ihop med studierna.

– Mina två år i masterprogrammet har gett mig många nya insikter, fördjupat mina kunskaper i de teoretiska perspektiven men också gett fina och rika tillfällen till samtal, diskussioner och problematisering tillsammans med mina studentkamrater. Vi har varit en härlig grupp, där alla har haft olika bakgrund och därför också tillfört olika perspektiv och erfarenheter till våra träffar. Upplägget har också varit bra, genom att vi haft två dagar/månad då vi träffats. Intensiva träffar men väldigt givande.

Masterutbildning och framtidsplaner

Såsom övriga masterutbildningar är denna en påbyggnadsutbildning. Studenterna har en avslutat lärarutbildning eller annan motsvarande utbildning inom det utbildningsvetenskapliga fältet i bagaget och efter avslutad masterutbildning kan studenten arbeta inom till exempel utvecklings- eller ledningsuppdrag inom förskole-, skol-, och fritidsverksamhet, samt högre utbildning eller annan utbildningsverksamhet. För Lena ser framtiden lite annorlunda ut.

– Inför ”halvtid” i masterutbildningen tog jag mig en rejäl funderare om hur jag vill göra framöver. Jag beslutade mig för att skriva magisteruppsatsen och sedan ta en paus och avvakta med resterande två års utbildning. Jag tror inte att forskarstudier är något för mig, men jag är väldigt tacksam och glad över de kurser jag gått och hur bra det passat med min bakgrund och min nuvarande tjänst på lärarutbildningen genom att få koppla det teoretiska arbetet med den verksamhetsnära erfarenhet jag har från mina år i skolans värld, konstaterar Lena.