Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Utbildningsvetenskap, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Programmet innehåller studier om verksamhetsutveckling och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området. Områden som tas upp är till exempel professions- och organisationslärande, mångfald, ledarskap, entreprenörskap, arbets- och uttrycksformer, ämnesdidaktik, samt teori och metod inom forskning. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 hp.

För antagna hösten 2010 ges utbildningen i någon av inriktningarna Svenska med didaktisk inriktning, Matematik och lärande, Pedagogik, eller Musikpedagogik. Utbildningen omfattar totalt 120 hp varav 75 hp utgör obligatoriska kurser för samtliga inriktningar. I utbildningen ingår kurser på avancerad nivå omfattande minst 90 högskolepoäng. De inriktningsspecifika kurserna utgör 45 hp, varav 30 hp i form av examensarbete.

Från och med hösten 2011 ges programmet utan inriktningar.

Utbildningen ger också möjlighet till magisterexamen i Utbildningsvetenskap, genom om att byta ut kursen Kulturstudier och mångfald 15 hp, mot examensarbete magisterutbildning 15 hp.   Studenter som har skrivit examensarbete på magisternivå, U7007P, och sedan fortsatt läsa Utbildningsvetenskap, master ges möjligheten att läsa en påbyggnadskurs för examensarbete (U7028P) om 15 hp för att erhålla en masterexamen, istället för den i utbildningsplanen stipulerade examensarbeteskursen om 30 hp (T7001P).

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Lärarutbildning eller annan grundläggande högskoleutbildning om minst 180 hp med 90 hp i relevant utbildningsvetenskapligt ämne varav 15 hp utgörs av examensarbete. Kunskaper i engelska motsvarande EnB fordras.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 120 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
T7001P Examensarbete i utbildningsvetenskap, master 30,0 Avancerad nivå
U7001P Introduktion till utbildningsvetenskap 15,0 Avancerad nivå
U7002P Utbildningsvetenskaplig teoribildning 7,5 Avancerad nivå
U7003P Utbildningsvetenskapens forskningsmetoder 7,5 Avancerad nivå
U7004P Kulturstudier och kulturell mångfald 15,0 Avancerad nivå
U7005P Professions- och organisationslärande 7,5 Avancerad nivå
U7006P Ledarskap och entreprenörskap i utbildningssammanhang 7,5 Avancerad nivå
U7008P Ämnesdidaktik 7,5 Avancerad nivå
X7002G Praktikbaserad forskning 7,5 Avancerad nivå
X7003G Gestaltningsformer och teknologi 15,0 Avancerad nivå