Hoppa till innehållet
Globala mål

Arbetsterapi – aktivitet och delaktighet för hälsa

Utbildningen lär dig förstå hur arbetsterapi och arbetsterapeutiska interventioner relaterar till de globala målen för hållbar utveckling.

 Störst fokus läggs vid målen God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet och Minskad ojämlikhet. Du lär dig utveckla hållbara lösningar för kunskapsutveckling och implementering av evidensbaserad arbetsterapi. Du lär dig vidare om digitaliseringens möjligheter men också dess utmaningar för att uppnå en god och jämlik hälsa såväl på individ-, grupp och samhällsnivå.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.