Läsordning
Magister Arbetsterapi

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

Årskurs 2

höstterminen 2020
vårterminen 2021
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Välj 15 Hp av
Ny kurs
7,5 Hp  
Arbetsterapi: Digitala utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvård
7,5 Hp  
Valfritt utrymme
Ny kurs
15 Hp
Examensarbete magister arbetsterapi
Ny kurs
7,5 Hp
Arbetsterapi: Organisation, lärande och ledarskap i hälso- och sjukvård