Hoppa till innehållet
datascience globala mål

Vi skapar en mer hållbar värld

Den här utbildningen lär dig att förstå och hitta lösningar på flera av de globala målen för hållbar utveckling.

Utbildningens utgångspunkt är solid teoretisk kunskap och expertis inom digital teknik och dess påverkan för människor, organisationer och samhälle. den utgångspunkten kombineras med etablerade, ansvarsfulla metoder för innovations- design- och användarperspektiv, och bidrar till hållbar utveckling av digitala system, digitala tjänster samt forskning. Utbildningens område och inriktning bidrar till flera av de globala målen, till exempel anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbara städer och samhällen och hållbar konsumtion och produktion.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.