Hoppa till innehållet

Data Science, magister

60 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Som student på magisterprogrammet i Data Science lär du dig att söka efter kunskap, lösa problem och göra kritiska analyser baserade på vetenskaplig grund. Du får kunskap och färdigheter inom datavetenskap som gör det möjligt för dig att arbeta med och analysera stora datamängder.

Det här programmet syftar till att utveckla dina statistiska och analytiska färdigheter. Du utrustas med praktiska färdigheter för att kunna lösa affärsproblem, vara innovativ och stödja digitalisering och intäktsgenerering. Målet är att förbereda studenten för att bli datavetare och analytiker, för en karriär inom såväl privat som offentlig sektor. Programmet erbjuder en flexibel utbildning, du kan läsa antingen på campus eller på distans. Slutligen kommer programmet att fungera som ett forum för att knyta kontakter till våra industriella såväl som akademiska partners i Sverige och Europa.

Utbildningens innehåll

På programmet lär sig studenterna bland annat business intelligence, avancerad data mining, datavisualisering och prediktiv analys och programmering. Under den första läsperioden läser studenterna kurser i business intelligence och avancerad data mining. I läsperiod två, textanalys och visualiseringstekniker. Den tredje läsperioden handlar om prediktiv analys och programmeringsspråk. Slutligen, under läsperiod fyra, skriver studenterna uppsats i ett datavetenskapligt ämne. Programmet ger studenterna kunskap och praktiska färdigheter, med fokus på att stödja beslutsprocessen i organisationer. Utbildningsmetoderna varierar mellan individuella studier, övningar i labbmiljö, grupparbeten, projekt, case-studier, seminarier och föreläsningar.

Var kan jag jobba?

Programmet förbereder dig att arbeta som datavetare, dataanalytiker, konsult inom business intelligence och andra liknande yrken. Kombinationen av kunskap och färdigheter inom datavetenskap ger dig möjlighet att arbeta med att hantera och analysera stora datamängder. 

Anmälan
Data Science, magister (IT-distans),
Ortsoberoende, Distans, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Ortsoberoende
Dagtid, 100%
Engelska
Obligatoriska: 0
Om du är distansstudent förekommer inga obligatoriska träffar i Luleå.
LTU-97002
2023-01-16
25
Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp inom systemvetenskap, datavetenskap, datateknik, informationssystem eller inom näraliggande område, samt kurser inom programmering och databaser om minst 7,5 hp vardera.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%
Stängd för anmälan

Anmälan
Data Science, magister (Normal, Luleå),
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-97001
2023-01-16
10
Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp inom systemvetenskap, datavetenskap, datateknik, informationssystem eller inom näraliggande område, samt kurser inom programmering och databaser om minst 7,5 hp vardera.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%
Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Ahmed Elragal

Ahmed Elragal, Professor

Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493670