Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Data Science, magister

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För magisterexamen i Systemvetenskap med inriktning  Data Science (60 Hp) krävs obligatoriska kurser (45 Hp) samt examensarbete (15 Hp).

Kurserna i den första terminen ger studenten viktiga koncept och principer inom Data Science, samt fördjupad kunskap inom data mining och visualisering. Termin två kompletterar med analys och mjuvara, samt avslutas med ett examensarbete. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. I utbildningen erbjuds en nybörjarkurs i svenska om 3 högskolepoäng för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp inom systemvetenskap, datavetenskap, datateknik, informationssystem eller inom näraliggande område, samt kurser inom programmering och databaser om minst 7,5 hp vardera.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D7043E Avancerad Data Mining 7,5 Avancerad nivå
D7044E Business Intelligence 7,5 Avancerad nivå
D7055E Visualisering av data 7,5 Avancerad nivå
D7059E Examensarbete - Data Science 15,0 Avancerad nivå

Kurser utöver huvudområde: 22,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D7054E Data Science programmering 7,5 Avancerad nivå
D7056E Prediktiv analys 7,5 Avancerad nivå
D7058E Text Mining 7,5 Avancerad nivå

Valbar kurs som ges utanför krav på examen - för icke skandinavisk student: 3 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 3 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar