Läsordning
Nationalekonomi, magister

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2015
vårterminen 2016
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
7,5 Hp
Schemamodul 1+2+3
7,5 Hp
Schemamodul 4+5+6
Välj 15 Hp av
7,5 Hp  
Valfritt utrymme