Hoppa till innehållet

Rättsvetenskap, magister miljörätt

60 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Vilka juridiska möjligheter finns för att hantera miljöproblem såsom klimatförändringar, utsläpp, miljögifter eller övergödning av våra vattendrag? Miljörätt är det rättsområde som behandlar dessa frågor och denna utbildning på avancerad nivå ger en unik kompetens inom det miljörättsliga området.

Magisterutbildningen i rättsvetenskap består av kurser i huvudområdet rättsvetenskap på avancerad nivå med inriktning mot miljörätt samt kompletterande kurser med miljöanknytning. I de kompletterande kurserna ges grundläggande kunskaper i ekologi och miljökunskap samt kunskaper om olika samhällsvetenskapliga perspektiv på naturresursanvändningen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen inleds med introduktionskurser i ekologi, miljökunskap samt människans hantering av jordens resurser. Parallellt sker en fördjupning på miljörättens område där svensk, internationell och EU:s miljörätt behandlas. Därefter följer en juridisk metodkurs där rätten belyses ur flera olika perspektiv, t ex behandlas rättssociologiska, rättsekonomiska och rättsjämförande metoder. Utbildningen avslutas med ett skriftligt examensarbete med miljörättslig inriktning.

Var kan jag jobba?

Rättsvetare med kompetens i miljörätt kan arbeta både inom den privata och offentliga arbetsmarknaden. Som miljöjurist är man bland annat lämpad att genomföra vissa typer av utredningar, föredra eller bereda ärenden inför beslutsfattande, leda utbildningar, utforma remissvar, leda eller medverka i projekt, förhandlingar och avtalsslutande samt att ikläda sig olika beslutsfunktioner.

Anmälan
Rättsvetenskap, magister miljörätt
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-90001
2023-04-17
10
Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 högskolepoäng i Rättsvetenskap samt godkänd i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på avklarade högskolepoäng samt utbildningens innehåll vad avser kvalitet och kvantitet.

  • Akademiska: 100%
Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Maria Pettersson

Maria Pettersson, Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492195