Hoppa till innehållet

”Jag har ett omväxlande arbete”

Publicerad: 15 mars 2018

Mattias Lindgren kommer ursprungligen från Luleå men bor idag i Huddinge. Han studerade rättsvetenskap med en inriktning inom miljörätt och tog examen 2004. Idag jobbar han som verksamhetsutvecklare inom Nationella operativa avdelningen på polisen i Stockholm.

Hej Mattias! Vem är du?

– Jag är uppvuxen i Luleå, har fru och barn och bor nu i Stockholm. 

Vad jobbar du med idag och vad innebär det?

– Jag arbetar vid Nationella operativa avdelningen (Noa, före detta Rikskrim) på Utvecklingscentrum Stockholm (UC Stockholm) villet är ett av sju utvecklingscentrum i Sverige. Våra arbetsuppgifter rör bland annat att ta fram metoder och tillföra utrustning och förmåga till polisen.

Hur har du tagit dig dit där du är idag?

– Jag har arbetat inom den statliga administrationen sedan 2004. Inledningsvis vid Länsstyrelsen med handläggning av miljöfrågor, för att sedan göra två svängar utanför myndigheten. Dels som konsult, dels vid det Internationella Barents-sekretariatet i Kirkenes. Arbetet gav mig en mycket god plattform att stå på med både kunskaper och kontakter på internationell, statlig, regional och lokal nivå.

– 2012 fördjupades mitt samarbete med polisen i Norrbotten och 2013 övergick jag helt till att jobba där. Mitt uppdrag var att kartlägga miljöbrottsfenomen i det som kallas Region Nord.

– 2014 började jag vid Noa, först som handläggare mot miljöbrott och senare jobbade jag med bland annat flyktingfrågan och en kort sväng med korruption. Nu har jag bytt tjänst och arbetar på Utvecklingscentrum Stockholm.

Fick du jobb direkt efter utbildningen?

– Ja, jag sökte det jobb jag ville ha och fick det. Kollegorna introducerade mig till verksamheten och gav mig en positiv start. Det är viktigt tror jag. Därefter har det flutit på och jag har sett till att kompetensutveckla mig och hitta nischer i alla verksamheterna jag arbetat vid.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Omväxlingen att både arbeta nationellt och internationellt.

Vad i din karriär är du extra stolt över?

– Att jag ständigt vill utvecklas och lära mig nya saker.

När du ser tillbaka på din utbildning, vad var det viktigaste du lärde dig?

– Övergripande att en examen ger dig access till arbetslivet och att det finns många vägar att gå under karriären.

– Utbildningen ger en grund att stå på och initiala verktyg som man sen måste utveckla när man kommer ut i arbetslivet. Det är då man lär sig själva hantverket. I mångt och mycket blir man en generalist. Man läser kurser inom samhälls- och naturvetenskap, miljö och juridik. När de vävs samman får man en helt annan förståelse för den komplexa problematik som man ofta ställs inför i arbetslivet. Hade jag läst en renodlad juridisk utbildning så hade jag nog blivit mer nischad. Det LTU gör är att de skapar rättsvetare som är tränade att förstå många dimensioner.

Hur upplevde du din tid på Luleå tekniska universitet?

– Den var givande. Jag engagerade mig bland annat i kårpolitiken, vilket var en bra erfarenhet.

 

Mattias Lindgrens tips och karriärråd:

 • Oavsett vad du tänker läsa, ha ett strategiskt perspektiv på dina val. Försök föreställ dig som nyexaminerad och skapa en målbild var du vill börja din yrkeskarriär. Ta därefter kontakt med företaget eller myndigheten för att förstå vad de eftersöker och bibehåll kontakten.
   
 • Arbeta hårt, både som student och på arbetsmarknaden. Var ödmjuk inför både utbildningen och de utmaningar som väntar.
   
 • Öva på skrift och tal. Presentationer och olika PM kommer sannolikt vara en stor del av dina arbetsuppgifter och den tid du lägger ned på detta kommer du ha tillbaka.
   
 • När du skriver uppsats, försök hitta något som myndigheter eller företag är intresserade av. Det ger dig en god inblick i vad arbetslivet förväntar sig och vad du måste leverera i ett skarpt läge. Om du vill forska kan mer teoretiska problem vara intressanta att skriva om.
   
 • Passa på att studera en eller flera terminer utomlands om du har möjlighet. Det ger dig perspektiv på vårt samhälle, din utbildning och dig själv. Jag studerade en termin på Harvard där jag fördjupade mig sig inom medling och förhandling.
   
 • Börja nätverka tidigt och delta på arbetsmarknadsträffarna redan under första året.
   
 • Utöver studierna så rekommenderar jag att ta del av Luleå utanför campus och att ha en rolig resa fram till examensdagen.