Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Rättsvetenskap, magister miljörätt

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen inom det rättsvetenskapliga magisterprogrammet omfattar 60 högskolepoäng. Utbildningen består av 45 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet rättsvetenskap med miljörättslig inriktning samt 15 högskolepoäng kurser med miljöanknytning. De 15 hp kurser med miljöanknytning, inom andra discipliner än rättsvetenskap, får ersättas av andra kurser med miljöanknytning än de angivna i utbildningsplanen.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 högskolepoäng i Rättsvetenskap.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på avklarade högskolepoäng samt utbildningens innehåll vad avser kvalitet och kvantitet.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Rättsvetenskap: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
J7001N Avancerad miljörätt 15,0 Avancerad nivå
J7002N Rätten och samhället, Rättsvetenskap 15,0 Avancerad nivå
J7008N Examensarbete rättsvetenskap, magister, inriktning miljörätt 15,0 Avancerad nivå

Kurser med miljöanknytning: Val inom obligatoriska kurser: Alternativ 1: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
N0005P Ekologi och miljökunskap 7,5 Grundnivå
S0025N Människan och Jordens resurser 7,5 Grundnivå

Eller

Kurser med miljöanknytning: Val inom obligatoriska kurser: Alternativ 2

Alternativ 2

Andra kurser med miljöanknytning, 15 hp