Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Magister utredning

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng obligatoriska kurser och leder till filosofie magisterexamen med inriktning utredning i något av huvudområdena Sociologi eller Statsvetenskap. Inriktningens mål är att studenter efter avslutad utbildning skall ha förmåga att genomföra och identifiera behov av utredningar och utvärderingar. Man skall också kunna kommunicera med olika aktörer om utredningsproblem och utredningsresultat. Termin 1 (30 högskolepoäng) inleds med att behandla de villkor som styr offentliga aktörers verksamhet, såsom regelverk och olika styrningsdoktriner. Därefter behandlas frågor om hur offentliga aktörer bereder och verkställer beslut. Terminen avslutas med studier av metoder för att utföra olika typer av uppföljande utredningar, exempelvis utvärderingar av hur beslut implementerats.

Under termin 2 läses 30 högskolepoäng inom respektive huvudområde. De inledande 15 högskolepoängen är teoretiska kurser och därefter följer examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Ämnesvalet för examensarbetet i respektive huvudområde ska relatera till inriktning utredning.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Examensutgång

  • Sociologi inriktning Utredning
  • Statsvetenskap inriktning Utredning

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 högskolepoäng i något av huvudområdena Sociologi eller Statsvetenskap beroende på vald magisterinriktning.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0044N Den offentliga förvaltningens styrning och organisation 7,5 Grundnivå
S7019N Den offentliga förvaltningens roll i samhället 7,5 Avancerad nivå
S7020A Utredning och implementering 15,0 Avancerad nivå

Kurser inom examensutgång 30 Högskolepoäng