Hoppa till innehållet
globala mål

Bidrar till ett hållbart samhälle

Magisterutbildningen i utbildningsvetenskap bidrar till ett hållbart samhälle genom att utveckla kunskaper och kompetenser kopplat till forskning- och verksamhetsutveckling hos verksamma inom utbildningsväsendet.

Utbildningen kopplar samman teoretiska kunskaper och verksamhetens utvecklingsbehov genom verksamhetsutvecklande projekt. Utbildningen bidrar till ökad förståelse kring aspekter som jämställdhet och jämlikhet där politiska, ekonomiska och sociala faktorer lyfts fram ur ett utbildningssociologiskt perspektiv.