Hoppa till innehållet
Matematik

Vad händer efter utbildningen?

Publicerad: 29 januari 2014

Utbildningen är aktuell eftersom det nu betonas både i skollag och styrdokument för förskola och skola att utbildningen i Sveriges förskolor och skolor ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt att de som arbetar inom dessa områden ska använda sig av ett vetenskapligt förhållningssätt. Genom magisterutbildningen får du som student arbeta med vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och vetenskapligt förhållningssätt på både teoretiska och praktiska sätt. Dessa kunskaper kan sedan användas i den fortsatta utvecklingen av förskole- och skolverksamhet inom olika kommuner. Utbildningen kan också vara meriterande vid anställning som verksamhetsutvecklare inom olika organisationer, exempelvis skolverksamhet.

Bra för dig som vill forska i framtiden

Magisterutbildningen är forskarförberedande, vilket ger dig som student en bra grund om du tänker söka en forskarutbildning i framtiden. Detta är särskilt aktuellt just nu eftersom regeringen under 2011 införde lektorstjänster i skolan. För att kunna söka en sådan tjänst måste den sökande ha minst en licentiatexamen (motsvarande 2 års heltidsforskarstudier).