T7004P H20 - tredje kursens upplägg och träffar

Publicerad: 5 juni 2019

Det preliminära upplägget för programmets tredje kurs, T7004P - Verksamhetsnära forskning, 15 hp, är som följer: Vi arrangerar inga campusträffar eftersom utbildningen går på distans. Du som student erbjuds istället 15 lärarledda webbinarier, vilka består av live-föreläsningar, examinerande seminarier, handledningar och interaktion via den webbaserade videokonferensresursen Zoom (studentkonto tillhandahålls av LTU efter din program- och kursregistrering). Webbinarierna ges torsdagar, allt som oftast kl. 14:30-16:30. Av dessa webbinarier betraktar vi 4 som examinerande, som då förutsätter din närvaro - och ditt aktiva deltagande. Därtill tillkommer uppgiftsinlämningar på givna tider och självstudier. En preliminär datumplanering finns att ta del av längre ned på sidan.
Förutom anskaffning av litteraturen (finns angiven i kursplanen och är mestadels åtkomlig i elektronisk form) behöver du som student tillgång till Internetuppkoppling, dator, webkamera, och ett mikrofonförsett headset.

Vi ser fram emot att få genomföra utbildningen tillsammans med dig! Förutom ett spännande och utmanande kursinnehåll innebär alltid sammansättningen i magistergrupperna intressanta och roliga erfarenhetsutbyten, perspektivskiften och frågor. Välkommen! Ha en fin sommar så ses vi, via webben, i september!
Niclas Ekberg, utbildningsledare

Här kommer en reviderad planering inför starten H20! Det finns två sessioner utlagda för sökande på "enstaka plats", dvs. som går kursen utanför programmet.

 

Dag Tid Plats Ansvarig Aktivitet Beskrivning
ons 19-aug. kl. 08:00-16:00 Webben Student Kursregistrering  
ons 02-sep. 15:30-16:30 Zoom nicekb Intro av kursens digitala resurser - och bild av kursen som del i ett program För nytillkomna studenter på enstaka plats
tors 03-sep. 14:30-16:30 Zoom nicekb Kursintro (T7004P, Verksamhetsnära forskning, 15 HP Kursintroduktion
Verksamhetsnära forskning - några utgångspunkter (i/på/om/för/med)
tors 10-sep. 14:30-16:30 Zoom erihag Föreläsning Historiska, ideologiska och teoretiska grunder rörande aktionsforskning, verksamhetsnära forskning
sön 13-sep. 23:59 Canvas sarcer Examination Förberedande litteraturreflektion inför nästa lektion
tors 17-sep. 14:30-16:30 Zoom sarcer Föreläsning
Samtal
Skolutveckling och den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten: Trender, strömningar och styrdokument - svenskt perspektiv
2020-09-23
OBS tiden!
15:00-16:30 Zoom ulrber Föreläsning (spelas in för den som ej kommer loss) Forskningsprocessen: nuläge - aktion (genomförande) - dokumentation - analys (resultat) - presentation. Introduktion av Plan för egen verksamhetsnära insats
tors 24-sep. 14:30-16:30 Zoom nicekb Extrainsatt föreläsning Kursantagna på enstaka platser: Vetenskapsteori och metod, vetenskaplighet och akademiskt skrivande
tors 01-okt. 14:30-16:30 Zoom nicekb Föreläsning
Frågestund
Makt, etik och roller i verksamhetsnära forskning
AL, AR, IAR, PAR, etc: Vem har vilken roll? Vad innebär rollen? Vem har "makt" över forskningsfokus och frågeställning?
sön 04-okt. 23:59 Canvas ulrber Examination Kamratresponstilldelning (inlämning i Canvas)
tors 08-okt. 14:30-16:30 Zoom ulrber Seminarium Studentpresentation av, kamratrespons på och samtal kring Plan för verksamhetsutvecklande insats. Lärarfeedback. Slutinlämning sö 13/6, kl 23:59 - om studenten vill revidera
sön 11-okt. 23:59 Canvas ulrber Examination Lärarbedömning och slutkommentar
tors 15-okt. 14:30-16:30   mogr Föreläsning
Samtal
Beprövade sätt att bedriva verksamhetsutvecklande forskningsprocesser
tors 22-okt. 14:30-16:30 Zoom erihag Handledning Handledare informeras om pågående process, råder och stöttar insatsen (30 minuter/student)
tors 22-okt. 14:30-15:30 Zoom nicekb Handledning Handledare informeras om pågående process, råder och stöttar insatsen (30 minuter/student)
sön 01-nov. 23:59 Canvas erihag Examination Förberedande litteraturreflektion inför nästa lektion: Multimodal reflektion och argumentation kring den verksamhetsnära forskningens möjliga kvaliteter, uttryck och anspråk
tors 05-nov. 14:30-16:30 Zoom erihag Kvalitet i verksamhetsnära forskning Konceptualisering bortom reliabilitet och validitet
tors 12-nov. 14:30-15:30 Zoom erihag Handledning Handledare informeras om pågående process, råder och stöttar insatsen (20 minuter/student)
tors 12-nov. 14:30-15:30 Zoom nicekb Handledning Handledare informeras om pågående process, råder och stöttar insatsen (20 minuter/student)
tors 26-nov. 14:30-16:30 Zoom erihag Handledning Handledare informeras om pågående process, råder och stöttar insatsen (30 minuter/student)
tors 26-nov. 14:30-15:30 Zoom nicekb Handledning Handledare informeras om pågående process, råder och stöttar insatsen (30 minuter/student)
tors 03-dec. 14:30-16:30 Zoom nicekb Valfri frågestund/ gemensam handledning Möjlighet till stöd inför avslutningen av insats
tors 10-dec. 14:30-17:00 Zoom nicekb Examination Presentation av utvecklingsinsats
tors 17-dec. 14:30-15:30 Zoom erihag Frågestund (för den som vill) Individuell skriftlig reflektion rörande verksamhetsutvecklande insats
sön 10-jan. 23:59 Canvas erihag Inlämning, Examination Individuell skriftlig presentation och litteraturbearbetande reflektion rörande egen verksamhetsutvecklande insats
tors 14-jan. 14:30-16:30 Canvas nicekb Reflektion & PM-presentation T7004P, Den verksamhetsnära insatsen: erfarenheter och reflektioner
T7005P: PM-reflektioner och feedback, kursinformation och anvisningar