Hoppa till innehållet

Läsordning
Utbildningsvetenskap, magister

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2021
vårterminen 2022
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4

Årskurs 2, planerad läsordning

höstterminen 2022
vårterminen 2023
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
15 Hp
Utbildningsvetenskap - forskning och utveckling i praktiken 3
Ny kurs
15 Hp
Utbildningsvetenskap - forskning och utveckling i praktiken 4 (Examensarbete)