Foto: Åsa Engström

Rekryteringsdag lockar sjuksköterskor till specialistutbildning

Publicerad: 19 februari 2013

I hela landet är det brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Bara på Sunderby sjukhus kommer 100 sjuksköterskor med specialistutbildning att saknas under en femårs period. Under rekryteringsdagen spred LTU och Norrbottens läns landsting information om de olika specialistutbildningarna.

Det var på Sunderby sjukhus som de olika delarna i specialistutbildningarna visades. Deltagarna fick följa en patient som varit med i en trafikolycka, med urtagning från bilen till sjukhusets akutmottagning och vidare till operation och intensivvårdsavdelningen.
– Vi kör olika specialistutbildningar i samråd med landstinget där vi vet att det är brist eller för att täcka kommande behov. Men eftersom det är brist i hela landet kommer många av våra studenter från södra Sverige, säger biträdande professor Åsa Engström, Luleå tekniska universitet.

Jeanette Viklund, vårdchef på NLL, menar att det främst är brist på intensivvårds- och operationssjuksköterskor. Genom olika insatser försöker de locka sjuksköterskor till vidareutbildningar till bristområden, bland annat genom en studielön på 12 000 kronor per månad, som går att söka hos landstinget.
– Då tas det ställning till vilka områden som det är brist på och hur många som söker. Det har även hänt att studielönen delats ut en termin var för att fler ska få utbildningsstöd, säger Jeanette Viklund.

Under rekryteringsdagen kom cirka 30 intresserade sjuksköterskor.
– De var väldigt aktiva och ställde mycket frågor om olika specialistutbildningar, så det känns som flertalet var högaktuella för att söka vidareutbildning, fortsätter Jeanette Viklund.

I mars kommer liknande rekryteringsinsatser att göras i Gällivare och Kiruna för sjuksköterskestudenter, specialiststudenter och masterstudenter i omvårdnad.

Läs mer om våra specialistutbildningar och om vår master i Omvårdnad

För mer information kontakta Åsa Engström, biträdande professor.