Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Utlandsstudier - så här gör du - program för program

Publicerad: 13 februari 2014

Möjligheterna att göra en del av sina studier utomlands varierar mellan de olika utbildningsprogrammen vid Institutionen för hälsovetenskap. Här nedan kan de se vilka möjligheter som finns på din utbildning.

Arbetsterapeutprogrammet

I termin 6 ingår en valfri kurs i utbildningen. Denna kurs kan förläggas utomlands om studenten själv ordnar med resa och plats, så kallad Free Mover.

I termin 6 finns möjlighet att samla in data till examensarbete under en fältstudie i ett utvecklingsland via MFS-programmet. Om du är intresserad av att genomföra ett MFS är det av stor vikt att du planerar detta i god tid och tar kontakt med Päivi Juuso senast i termin 4.

Fysioterapeutprogrammet

I termin 4 ingår 2 VFU-perioder med totalt 10 veckor VFU inom slutenvård och kommun/rehabcenter.

I termin 5 ingår 2 VFU-perioder med totalt 8 veckor VFU inom öppenvård och valfri verksamhet.

Denna VFU kan förläggas utomlands om studenten själv ordnar med resa och VFU-plats, så kallad Free Mover. Kontakta Päivi Juuso om du vill veta mer om detta.

I termin 6 finns möjlighet att samla in data till examensarbete under en fältstudie i ett utvecklingsland via MFS-programmet. Om du är intresserad av att genomföra ett MFS är det av stor vikt att du planerar detta i god tid och tar kontakt med Päivi Juuso senast i termin 4.

Hälsovägledarprogrammet

Hela termin 5 består av valfria kurser som studenter kan välja att förlägga utomlands. Detta kan man ansöka om att få göra vid de universitet som LTU har avtal med. Studenter kan också välja att resa ut på egen hand, som så kallad Free Mover.

I termin 6 finns möjlighet att samla in data till examensarbete under en fältstudie i ett utvecklingsland via MFS-programmet. Om du är intresserad av att genomföra ett MFS är det av stor vikt att du planerar detta i god tid och tar kontakt med Päivi Juuso senast i termin 4.

Sjuksköterskeprogrammet

I termin 4 finns tre VFU-kurser som är möjliga att förlägga utomlands. För VFU inom Norden inklusive Färöarna och Grönland finns stipendier att söka inom Nordplus. Om du är intresserad av detta kontaktar du Carina Lomgren.

Dessa VFU-perioder kan också förläggas utomlands i länder utanför Norden om studenten själv ordnar med resa och VFU-plats, så kallad Free Mover. Kontakta Päivi Juuso om du är intresserad av att åka utomlands som Free Mover.

I termin 6 finns möjlighet att samla in data till examensarbete under en fältstudie i ett utvecklingsland via MFS-programmet. Om du är intresserad av att genomföra ett MFS är det av stor vikt att du planerar detta i god tid och tar kontakt med Päivi Juuso senast i termin 4.

Specialistsjuksköterskeprogrammen

I specialistsjuksköterskeprogrammen ingår VFU-kurser som kan vara möjliga att förlägga utomlands. För VFU inom Norden inklusive Färöarna och Grönland finns stipendier att söka inom Nordplus. Om du är intresserad av detta kontaktar du Carina Lomgren.

VFU-perioder kan också förläggas utomlands i länder utanför Norden om studenten själv ordnar med resa och VFU-plats, så kallad Free Mover. Kontakta Päivi Juuso om du är intresserad av att åka utomlands som Free Mover.

Det finns även möjlighet att samla in data till examensarbete under en fältstudie i ett utvecklingsland via MFS-programmet. Om du är intresserad av att genomföra ett MFS är det av stor vikt att du planerar detta i god tid och tar kontakt med Päivi Juuso så snart som möjligt.

Masterprogrammen

I masterprogrammen finns möjlighet att samla in data till examensarbete  på magister- eller masternivå under en fältstudie i ett utvecklingsland via MFS-programmet. Om du är intresserad av att genomföra ett MFS är det av stor vikt att du planerar detta i god tid och tar kontakt med Päivi Juuso så snart som möjligt.