Hoppa till innehållet

Hela vårdkedjan analyseras på film

Publicerad: 28 januari 2015

Ett projekt har medfört att studenter på specialistsjuksköterska med inriktning ambulansvård kan öva hela vårdkedjan och sedan analysera situationen. Kameror och teknik har köpts in för att filma förloppet vilket ger ytterligare en dimension till lärandet.

– Första gången var man alldeles stel, men nu vet man att alla tittar på hur vi handlar. Man analyserar sig själv och upptäcker saker som både är bra och mindre bra, säger studenten Görel Follin, Ystad.

Analysen ger ett helhetstänkande

Under inneveckan på Luleå tekniska universitet går studenterna den här dagen igenom ett antal fall och får själva spela olika roller.  En kamera fästes på en av sjukvårdarna för att ge sjuksköterskans vinkel, en kamera finns inne i ambulansen och en lärare filmar hela händelseförloppet med en handhållen kamera för en övergripande vinkel.

– Hela händelseförloppet i det prehospitala omhändertagandet filmas med flera kameror, från att de får ett larm till överlämnande till akutmottagningen. På det här sättet kan de analysera och reflektera kring både sina egna och andras handlingar och lära av det, säger biträdande utbildningsledare Örjan Lestander.

– Det är viktigt att få ett helhetstänk eftersom det är ett komplext yrke, fortsätter universitetsadjunkt Christer Kågström.

Reflektera kring sitt handlande

För att allting ska bli så verkligt som möjligt får ambulanssjuksköterskorna en rapport om vad larmet handlar om och se en film med ett händelseförlopp. Vid första videosimuleringen användes även inspelat blåljus och siren för att vänja sig vid anspänningen. Sedan sker allt verklighetstroget från inträde i lägenheten, lastning i ambulans och överlämnande till akutmottagning.

Efter händelseförloppet analyseras situationen gemensamt av studenter och lärare.

Filmerna laddas upp i studenternas lärplattform, så att de i lugn och ro kan titta på sekvenserna och besvara ett antal frågeställningar. Syftet är att få studenterna att börja med reflektion kring sitt handlande, som till exempel vad var bra, vad kunde jag eller vi gjort annorlunda.

Utvärdering över förväntan

Vid nästa innevecka upprepas samma moment. Förhoppningen är att de tar med sig lärdomar från första filmningen, just för att se om filmerna bidragit till att öka deras kunskapsinlärning.

– Att se sig själv på film, inte bara en gång utan flera, kan tillföra en dimension till lärandet.  Det blir ett större allvar i situationen när allt dokumenteras. Dessutom blir det mer professionellt utfört när det blir ett skarpt läge. Utvärderingen från studenterna är över all förväntan, säger Christer Kågström. 

Både Christer och Örjan anser att projektet har utvecklingspotential. Nästa steg blir att kunna följa hela händelseförloppet direkt på skärm för de studenter som inte är aktiva i omhändertagandet.