Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Programmet med inriktning mot ambulanssjukvård omfattar 60 högskolepoäng och består av teoretiska och verksamhetsförlagda kurser. Huvudområdet är omvårdnad 45 högskolepoäng vilket innebär 30 hp inom akutsjukvård med inriktning mot ambulans sjukvård samt 15 hp examensarbete i ämnet på avancerad nivå vilket uppfyller kravet för  magisterexamen och vidare forskarutbildning. I utbildningen ingår kurser på avancerad nivå omfattande 60 högskolepoäng.

Programmet genomförs som distansutbildning på helfart. Detta innebär några obligatoriska träffar om vardera 2-5 dagar på campus per termin. För tillträde till kurser som innehåller klinisk/verksamhetsförlagd utbildning ställs särskilda förkunskapskrav enligt kursplan.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen krävs särskild behörighet för högskolestudier enligt följande;
- svensk legitimation som sjuksköterska
- yrkesexamen sjuksköterska omfattande 180 hp varav 15 hp examensarbete eller motsvarande
- yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring

Urval

Meritvärdering och Urval baseras på yrkeserfarenhet efter examen. Platserna fördelas 50/50 mellan de som arbetat 2-5 år samt 6 år och längre. Finns platser över kan den som arbetat mindre än 2 år komma i fråga. Intyg om yle bifogas anmälan.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Omvårdnad: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 Avancerad nivå
O7010H Omvårdnad inom ambulanssjukvård I verksamhetsförlagd utbildning 7,5 Avancerad nivå
O7011H Omvårdnad inom ambulanssjukvård II verksamhetsförlagd utbildning 7,5 Avancerad nivå
O7012H Omvårdnad inom ambulanssjukvård III, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 Avancerad nivå
O7031H Omvårdnad, examensarbete inom ambulanssjukvård 15,0 Avancerad nivå

Medicinsk vetenskap: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 Avancerad nivå
M7002H Medicinsk vetenskap inom ambulanssjukvård 7,5 Avancerad nivå