Sebastian Gabrielsson
Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson

Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad
Institutionen för hälsovetenskap
sebastian.gabrielsson@ltu.se
0920-493227
D815 Luleå

Sebastian är lektor i omvårdnad och specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård. Han disputerade 2015 med en avhandling som studerade psykiatrisk slutenvård ur professionella vårdares perspektiv. Den kliniska bakgrunden är inom akut psykiatrisk vård.

Sedan 2006 har han arbetat med undervisning inom framförallt sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård. Han är särskilt intresserad av flexibla, relationsinriktade nätbaserad pedagogiska lösningar.

Sebastians forskningsintressen inkluderar psykiatrisk vård och psykisk hälsa, och särskilt psykiatrisk omvårdnad. Han är huvdsakligen involverad i forskning som rör utveckling, främjande och utvärdering av återhämtningsinriktat reflekterande arbetssätt i psykiatrisk vård och omsorg. Han är även delaktig i internationella forskningsprojekt om Recovery Colleges samt e-hälsotjänster i barn- och ungdomspsykiatri. Han är intresserad av att utveckla och använda kvalitativa och mixade metoder. Sebastian är medlem i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskors forskarnätverk.

Uppdrag

Relaterade dokument

Publikationer

Konferensbidrag

A moral endeavour in a demoralizing context (2016)

Psychiatric inpatient care from the perspective of professional caregivers
Gabrielsson. S
Ingår i: American Psychiatric Nurses Association 30th Annual Conference, Hartford, Connecticut, October 19-22, 2016., 2016
Artikel i tidskrift

Mot en hållbar omvårdnadsutveckling (2016)

Gabrielsson. S, Ejneborn-Looi. G
Psyche, ISSN: 0283-3468, Vol. 2016, nr. 1, s. 14-17