Hoppa till innehållet

Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård

60 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård har du fördjupade kunskaper och färdigheter inom anestesiologisk omvårdnad. Som anestesisjuksköterska ansvarar du för patienter i alla åldrar i samband med lokal och generell bedövning samt sedering vid operationer, undersökningar och behandlingar.

Att arbeteta som anestesisjuksköterska är både utmanade och ansvarsfullt och ställer krav på handlingsberedskap i akuta situationer. Som anestesisjuksköterska kommer du också att hantera avancerad högteknologisk utrustning och medicinering, parallellt med omvårdnad. Utbildningens mål är att du ska fördjupa din förmåga att självständigt och i ett interprofessionellt samarbete planera, leda, genomföra och utvärdera omvårdnaden av patienten i samband med någon form av anestesi.

Utbildningens innehåll

Utbildningen till specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård omfattar 60 högskolepoäng (hp) varav 45p hp inom huvudområdet omvårdnad och 15 hp medicinsk vetenskap. Utbildningen består av såväl teoretiska som verksamhetsförlagda kurser. Utbildningen genomförs som distansutbildning med 100% studietakt vilket innebär en kombination av distansmetodik från hemorten samt campusförlagda studier. Campusförlagda studier genomförs med max 2 separata veckor varje termin vilka kräver obligatoriska närvaro på campus i Luleå. Campusträffarna innehåller främst praktiska övningar där studenten ges möjlighet integrera teoretisk och praktisk kunskap. Lärandet mot kursmålen sker med varierande undervisnings- och examinationsformer.

Samtliga kurser är på avancerad nivå. Inför varje ny kurs får du information om kursens mål, innehåll, studieuppgifter och examinationer. Utbildningen innehåller sammanlagt 12 veckor verksamhetsförlagd utbildningen (VFU) uppdelat på tre kurser. Utbildningen har avtal om VFU-platser i region Norrbotten. Det är även möjligt att göra VFU utanför Norrbotten men vi kan inte garantera VFU platser utanför Norrbotten. Detta kräver att studenten har flexibilitet för att genomföra VFU på andra orter än hemorten. 

Var kan jag jobba?

Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård har du behörighet och hög kompetens att arbeta inom en anestesi och/eller operationsavdelning. Du kan även arbeta inom andra områden där denna kompetens efterfrågas, till exempel på postoperativa avdelningar och smärtbehandlingskliniker. 

Anmälan
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård
Luleå, Distans, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 3
2-3 träffar/termin om max 5 dagar. Tillgång till egen dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade krävs. Internetanslutning (minst 0,5 Mbps), samt tillgång till headset med mikrofon och webbkamera behövs.
LTU-93563
2023-03-15
25
Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen krävs särskild behörighet för högskolestudier enligt följande;

- svensk legitimation som sjuksköterska

- yrkesexamen sjuksköterska omfattande 180 hp varav 15 hp examensarbete eller motsvarande

- yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring

Urval

Platserna fördelas 50/50 mellan de som arbetat 2-5 år samt 6 år och längre. Inom respektive urvalsgrupp rangordnas platserna efter avklarade högskolepoäng. Finns platser över kan den som arbetat mindre än 2 år komma i fråga. Intyg om yrkeslivserfarenhet bifogas anmälan.

  • Akademiska: 100%
Anmälan öppnar 2023-02-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Ulrica Strömbäck

Ulrica Strömbäck, Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning akutsjukvård

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492543