Hoppa till innehållet

Satsning på specialistsjuksköterskor

Publicerad: 15 januari 2016

Den stora bristen på specialistutbildade sjuksköterskor leder till inställda operationer. Efterfrågan på specialistkompetens har bidragit till att Luleå tekniska universitet kompletterar utbildningsutbudet till hösten 2016 med specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot operation och anestesi.

– Vi kan inte nog uttrycka hur glada vi är att dessa specialistutbildningar startar vid Luleå tekniska universitet. Äntligen får vi rekryteringsmöjligheter. Från alla operationsavdelningar i länet är det här en efterlängtad åtgärd, säger Jeanette Viklund, vårdchef på Anestesi, Operation och Intensivvårdskliniken vid Sunderby sjukhus.

Efterfrågad yrkesgrupp

Bristen på dessa specialistutbildade sjuksköterskor finns inte bara i Norrbotten, utan över hela landet. I dagsläget ställer landstingen in planerade operationer på grund av yrkesbristen. Universitet har under senaste året fått upprepade förfrågningar från den kliniska verksamheten inom Norrbottens läns landsting om att starta specialistutbildningar för sjuksköterskor inom operation och anestesi. Förfrågningar har även kommit från presumtiva studenter.

– Specialistkompetens är ett krav för att få arbeta inom området och vi har i dagsläget den lärarkompetens som behövs för att genomföra dessa specialistutbildningar. Vi har haft ingående samtal med Norrbottens läns landsting om förutsättningar att starta utbildningarna och de har även garanterat verksamhetsförlagda utbildningsplatser för dessa studenter, säger Åsa Engström, biträdande professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Satsning på distansutbildning

Luleå tekniska universitet har tilldelats fler utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor utifrån regeringens budgetproposition. Den stora efterfrågan gjorde att universitet valde att använda utökningen till specialistutbildningarna inom anestesi och operation. Utbildningarna kommer att ges på distans och startar hösten 2016.

Läs mer om våra specialistsjuksköterskeutbildningar:

I media

Taggar