Hoppa till innehållet
Asa_Borg_fredrik_Nuland_LTU
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

De gör sin VFU i Norge

Publicerad: 19 april 2017

Åsa Borg och norrmannen Fredrik Nuland går specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård. De har valt att göra sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i Stavanger, Norge.

– Min sambo är därifrån och eftersom planen är att flytta dit i framtiden kändes det som ett väldigt bra sätt att få se hur det fungerar där och få lite mer bredd i hur olika man kan tänka i liknande anestesiologiska situationer. Det passade väldigt bra eftersom det är lamningsperiod på gården han är uppvuxen och så vi kunde få mer tid med hans familj, säger Åsa Borg, sjuksköterska från Norrtälje.

Fredrik Nuland är sjuksköterska från Flekkefjord, Norge, och han har alltid haft ett intresse för akutmedicin och anestesi. Att vidareutbilda sig kan ge goda möjligheter att få arbeta prehospitalt eftersom det inte finns ambulanssjuksköterskor på sjukhuset.

– Jag valde att söka till Luleå tekniska universitet eftersom det ligger långt norr och det kommer mycket snö. Det gillar vi norrmän.

Viktigt med VFU

Åsa Borg och Fredrik Nuland upplever inga större skillnader mellan Sverige och Norge inom anestesivården, möjligtvis att valet av läkemedel kan skilja sig lite. Utrustning som blodvärmare och respiratorer, är av samma tillverkare vilket gör det enkelt.
– Eftersom jag bor i Stavanger och kommer att fortsätta jobba där efter utbildningen var det naturligt för mig att göra min VFU här. Det kommer förstås att bli lite speciellt när vi ska börja jobba ”ensam” och utan handledare, säger Fredrik Nuland.

Båda två anser att var ute på VFU är oerhört viktigt. Det är där de får tillämpa sina kunskaper och verkligen lära sig hur allt fungerar.
– Det är nu vi får en verklighetsförankring i teorin, säger Åsa Borg.

– Det är här du förstår varför du gör vad du gör. Man förstår teorin när man får uppleva situationer i praktiken, fortsätter Fredrik Nuland.

Lärorika inneveckor

Att studera på distans från Norge tycker Fredrik Nuland fungerar mycket bra, fastän det ibland kan vara svårt med språket.
– Mycket är väldigt likt, även i den medicinska världen, så för det mesta går det bra. Distansstudierna har gjort att jag kan bo hemma i Stavanger och hålla kontakt med vänner och bekanta samtidigt som jag vidareutbildar mig.

– Att plugga på distans går bra och gör att jag kan styra över min egen tid, men det gäller att ha självdicilin och lägga upp plugget så man hinner med allt, säger Åsa Borg.

De är överens om att inneveckorna på universitet är bra och lärorika. Då får de genomföra många praktiska övningar, samtidigt som de får lära känna sina kurskamrater som de annars bara träffar via Skype.
– Utbildningen gör att vi får fördjupa våra kunskaper och använda dem kliniskt under VFU veckorna. Det mest utmanande med utbildningen är att få med sig allt man ska kunna, säger Åsa Borg.

Vad skulle ni ge för tips och råd till den som funderar på att söka utbildningen?

– Sök inte om du inte har självdisciplin. Räkna med att få lägga minst 40 timmar i veckan, om inte mer, på studierna. Planera inte in för mycket jobb vid sidan av. Denna utbildning går inte på delfart, det är klart och tydligt redan från början. Lyssna på föreläsningar och ta till dig. Utnyttja att du har många inspelade föreläsningar där du kan lyssna noggrant och flera gånger om så behövs. Köp endast huvudböckerna. De andra kan du fjärrlåna från LTU:s bibliotek, det funkar jättebra, säger Åsa Borg.

– Var beredd på ett kompakt intensivt år med studier. I gengäld är studierna väl strukturerade och ämnena är mycket relevanta. Våra lärare är väldigt väl uppdaterade och det är mycket givande som student att ha lärare som är uppdaterade. Särskilt i ett ämne som är under ständig förändring och förbättring, säger Fredrik Nuland.