Hoppa till innehållet
A-terapi
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Arbetsterapeuter på nya arenor

Publicerad: 2 april 2020

Förbättringar för elever i skolan, undersökning av arbetsmiljön på ett hundcenter och digital hälsoutbildning för personal på ett call-center. Det är bara några av resultaten från kursen Arbetsterapi på nya arenor.
– Uppdraget var att introducera arbetsterapeutens kompetens inom ett nytt område där den kan göra nytta, säger Cecilia Björklund, utbildningsledare vid Luleå tekniska universitet.

Det var sex studenter i årskurs tre på arbetsterapiprogrammet som nyligen deltog i examinationen av kursen, där de bland annat läst projektmetodik och entreprenörskap.

–­De skulle läsa in teroin i början och sedan planera och även genomföra sina idéer i verksamheter utanför vården, säger Cecilia Björklund, som är kursansvarig.

Samtidigt skulle arbetsterapeutens kompetens och kunskap utgöra grunden för de olika projekten.Två av studenterna hade valt att studera miljön i skolan ur olika perspektiv. Det ena projektet handlade om att förbättra elevernas studiemiljö, det andra om tillgängligheten i skolan för elever med kognitiv nedsatthet. På hundcentret studerade en student personalens fysiska och psykosociala arbetsmiljö för att identifiera riskfaktorer, en annan student undersökte en digital studiemiljö, slutligen hade en av studenterna utformat, tillsammans med systemutvecklare, ett användarvänligt datorsystem för äldre personer.

Se filmen: examination arbetsterapi

Cecilia Björklund

Cecilia Björklund, Universitetslektor, Utbildningsledare Arbetsterapeutprogrammet

Telefon: 0920-493889
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Institutionen för hälsovetenskap