Arbetsterapeut

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Arbetsterapeuten arbetar med hälsofrågor genom att göra det möjligt för människor att utföra de aktiviteter de vill göra i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. I den senaste kvalitetsutvärderingen var utbildningen den enda av arbetsterapeutprogrammen i Sverige som fick högsta betyg.

Arbetsterapeuten utgår ifrån personens förmåga och förutsättningar att utföra aktiviteter i samspel med förhållanden i omgivningen. Kunskapen om hur vi på bästa sätt matchar personens förmåga, uppgifter och omgivning är en av grundstenarna i yrket. En annan är kunskapen om hur vi uppnår balans mellan olika uppgifter i dagligt liv och därmed skapar förutsättningar för hälsa. Förutom rehabilitering arbetar arbetsterapeuten även med förebyggande insatser exempelvis genom utbildning och konsultation. Arbetsterapeutens insatser kan riktas såväl mot barn, vuxna som äldre i olika livssituationer.

Utbildningens innehåll

Arbetsterapeututbildningen omfattar 180 hp och består av både teoretisk, praktisk och verksamhetsförlagd utbildning. Utöver ämnet arbetsterapi ingår beteendevetenskap samt medicinsk vetenskap i utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar sammanlagt en termins studier och är indelad i tre kurser. Förutom den verksamhetsförlagda utbildningen  förekommer arbetslivsanknytning i ämnet arbetsterapi även i andra former såsom fältstudier och verklighetsbaserade patientfall. Utbildningen ger studenter möjlighet att utveckla kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt som gör det möjligt att stödja individer och grupper till aktivitet och hälsa. Efter genomgången utbildning vid arbetsterapeutprogrammet erhåller du en yrkesexamen till arbetsterapeut som ger behörighet för legitimation. Examen uppfyller även kraven för kandidatexamen.

Arbetsterapeutprogrammet är en distansutbildning där studierna bedrivs på heltid med mellan två och fyra separata kursveckor/termin på campus vid Luleå tekniska universitet. Under det första läsåret är sammanlagt åtta veckor förlagda till campus. Antalet veckor/kurs på campus är beroende på kursens innehåll. I kurser där det förekommer färdighetsträning, laborationer etc. är det fler kursveckor på campus. I övrigt sker lärandet och kommunikationen mellan studenter och lärare via distansöverbryggande informations- och kommunikationsteknik. I en  lärplattform tillhandahålls kursmaterial och vid webbmöten används Adobe Connect Pro. Tillgång till dator med Internetuppkoppling, webbkamera och headset med mikrofon krävs för att kunna delta. För varje ny kurs får du en studiehandledning med tydliga studieanvisningar, litteraturhänvisningar och examinationsuppgifter. Att studera på distans ger möjligheter till mer flexibla studier men kräver också ett ansvar att självständigt planera och genomföra sina studier.

Vid högskoleverkets senaste kvalitetsutvärdering av arbetsterapeutexamen (HT2012) var utbildningen vid LTU den enda arbetsterapeututbildningen i Sverige som erhöll det högsta samlade omdömet ”mycket hög kvalitet”.  

Var kan jag jobba?

Kunskap om aktiviteters betydelse för vår hälsa och samspelet mellan personen, uppgiften och omgivningen efterfrågas av en växande grupp arbetsgivare. A rbetsterapeuter har många valmöjligheter på arbetsmarknaden såsom landsting, kommun, hjälpmedelsföretag, arbetsförmedling, försäkringskassa samt privat verksamhet.

Anmälan
Luleå, Distans, Hösten 2018

Startdatum 2018-08-22, v.34 2018
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-82766
2018-04-16
50
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Eller:

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)

Alternativt:

NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2018-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär 

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Cecilia Björklund

Cecilia Björklund, Universitetslektor, Utbildningsledare Arbetsterapeutprogrammet

Organisation: Arbetsterapi, Hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493889
Rum: D909 - Luleå»