Hoppa till innehållet

Arbetsterapeut

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Arbetsterapeuten arbetar med hälsofrågor genom att göra det möjligt för människor att utföra de aktiviteter de vill göra i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. I den senaste kvalitetsutvärderingen var utbildningen den enda av arbetsterapeutprogrammen i Sverige som fick högsta betyg.

Arbetsterapeuten utgår från personens förmåga och förutsättningar att utföra aktiviteter i samspel med omgivningen. Kunskapen om hur vi matchar personens förmågor med dagliga uppgifter och omgivningens krav är central för yrket liksom att personen kan skapa förutsättningar för hälsa genom att uppnå balans mellan olika livsuppgifter. Utöver rehabilitering arbetar arbetsterapeuten även med förebyggande insatser exempelvis genom utbildning och konsultation. Arbetsterapeutens insatser kan inriktas såväl mot barn, vuxna som äldre i olika livssituationer och med varierande hälsotillstånd.

Utbildningens innehåll

Arbetsterapeututbildningen omfattar 180 hp och består av både teoretisk, praktisk och verksamhetsförlagd utbildning [VFU]. Arbetsterapi är huvudområde i utbildningen och utöver detta studerar du samhälls- och beteendevetenskap samt medicinsk vetenskap. Genom utbildningen integrerar du kunskaper och färdigheter till ett professionellt förhållningssätt vilket gör det möjligt att stödja individer och grupper i deras meningsfulla aktiviteter för hälsa. VFU omfattar sammanlagt en termins studier och den är indelad i tre kurser som är förlagda till termin fyra, fem och sex. Utbildningen har avtal för VFU-platser i norra  regionen. I övriga Sverige kan VFU-platser erbjudas i mån av utrymme, dvs om platserna inte används av den arbetsterapeututbildningen som har avtal i dessa regioner. Detta innebär att du behöver vara flexibel och beredd att göra VFU på annan ort än hemorten. Utöver den verksamhetsförlagda utbildningen så förekommer arbetslivsanknytning i andra moment såsom fältstudier och case/patientfall i teorikurserna samt möjlighet att prova eget entrprenörskap. Efter godkänd utbildning erhåller du en yrkesexamen till arbetsterapeut som ger behörighet för att söka legitimation. Examen uppfyller även kraven för kandidatexamen. 

Arbetsterapeutprogrammet är en distansutbildning på heltid. Du förväntas studera under dagtid på hemorten med stöd av digitala media. Varje termin genomförs dessutom fyra separata campusveckor då du personligen ska närvara i Luleå. Under campusveckorna genomför du färdighetsträningar, laborationer, seminarier och examinationer. Dessa förbereder och tränar dig för praktiska yrkesuppgifter i kommande verksamhetsförlagda kurser. Antalet campusveckor i Luleå kan ändras om kursernas innehåll kräver detta. 
 
Lärandet sker huvudsakligen som kommunikationen mellan studenter samt mellan lärare och studenter via videokommunikation i Zoom, inspelade föreläsningar och via vår lärplattform Canvas. I Canvas har du också tillgång till kursmaterial och där lämnar du även in uppgifter du genomfört individuellt eller i grupp. För att studera på distans behöver du dator med Internetuppkoppling, webbkamera och headset med mikrofon. Kurserna introduceras av kursansvarig lärare och det finns ett schema med obligatoriska tillfällen för kursen. I Canvas får du tillgång till studiehandledning med studie- och litteraturanvisningar för ditt lärande samt studieuppgifter och examinationer som stödjer ditt lärande och värderar din studieprestation. Canvas ger dig en överblick över hur du lyckats i dina studier. Att studera på distans ger möjligheter till mer flexibla studier men kräver också ett ansvar att självständigt planera och genomföra sina studier.

Vid högskoleverkets senaste kvalitetsutvärdering av arbetsterapeutexamen (HT2012) var utbildningen vid LTU den enda arbetsterapeututbildningen i Sverige som erhöll det högsta samlade omdömet ”mycket hög kvalitet”.  

Var kan jag jobba?

Kunskap om aktiviteters betydelse för vår hälsa och samspelet mellan personen, uppgiften och omgivningen efterfrågas av en växande grupp arbetsgivare. Arbetsterapeuter har många valmöjligheter på arbetsmarknaden såsom regioner, kommun, hjälpmedelsföretag, arbetsförmedling, försäkringskassa samt privat verksamhet.

Anmälan
Arbetsterapeut
Luleå, Distans, Hösten 2021

Startdatum 2021-08-30, v.35 2021
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 4
4 träffar/termin om 5 dagar per träff på campus
LTU-83068
2021-04-15
60
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Eller:

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)

Alternativt:

NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Cecilia Björklund

Cecilia Björklund, Universitetslektor, Utbildningsledare Arbetsterapeutprogrammet

Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493889
Rum: S123 - Luleå»