Hoppa till innehållet

Arbetsterapeut

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Arbetsterapeuten arbetar med hälsofrågor genom att göra det möjligt för människor att utföra de aktiviteter de behöver göra i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. I senaste kvalitetsutvärderingen av arbetsterapeutprogram så var vår utbildningen den enda som fick det högsta betyget.

Arbetsterapeuten utgår från personens förmåga och förutsättningar att utföra aktiviteter i samspel med omgivningen. Kunskapen om hur vi matchar personens förmågor för dagliga aktiviteter med omgivningens krav är central för yrket liksom att personen kan främja sin hälsa genom balans mellan sina aktiviteter i livet. Utöver arbete inom rehabilitering så arbetar arbetsterapeuten med förebyggande insatser exempelvis genom utbildning och konsultation. Arbetsterapeutens insatser kan inriktas såväl mot barn, vuxna som äldre i olika livssituationer och med varierande hälsotillstånd.

Utbildningens innehåll

Arbetsterapeututbildningen omfattar 180 hp och består av både teoretisk, praktisk och verksamhetsförlagd utbildning [VFU]. Arbetsterapi är huvudområdet i utbildningen och utöver detta studerar du samhälls- och beteendevetenskap samt medicinsk vetenskap. Genom utbildningen integrerar du kunskaper och färdigheter till professionell kompetens vilket gör det möjligt att stödja individer och grupper i deras meningsfulla aktiviteter för hälsa. VFU omfattar sammanlagt en termins studier och är indelad i tre kurser under termin fyra, fem och sex. Utbildningen har avtal för VFU-platser i norra  regionen. I övriga Sverige kan VFU-platser erbjudas i mån av utrymme, dvs om platserna inte används av de arbetsterapeututbildningar som har avtal i dessa regioner. Detta innebär att du behöver vara flexibel och beredd att göra VFU på annan ort än hemorten. Utöver den verksamhetsförlagda utbildningen så förekommer arbetslivsanknytning i andra moment såsom fältstudier och case/patientfall i teorikurserna samt möjlighet att prova innovativa lösningar som främjar hälsa. Efter godkänd utbildning erhåller du en yrkesexamen till arbetsterapeut som ger behörighet för att söka legitimation. Examen uppfyller även kraven för kandidatexamen. 

Arbetsterapeutprogrammet är en distansutbildning på heltid. Du förväntas studera under dagtid på hemorten med stöd av digitala media, enskilt och med kurskamrater. Varje termin genomförs dessutom en till tre separata campusveckor, beroende av årskurs, då du personligen ska närvara i Luleå. Du bokar och betalar själv boende och resor för campusveckorna. Under campusveckorna genomför du färdighetsträningar, laborationer, seminarier och examinationer. Då förbereder och tränar du dig för praktiska yrkesuppgifter i kommande verksamhetsförlagda kurser.

Utbildningen har bedrivits på distans sedan 2003 och har en väl inarbetat distanspedagogik som studenterna är delaktiga i att utveckla. Lärandet sker huvudsakligen genom egna studier och föreläsningar vilka bearbetas i samtal mellan studenter och lärare i videokommunikationen Zoom samt administreras via lärplattformen Canvas. I Canvas har du också tillgång till kursmaterial och där lämnar du även in uppgifter du genomfört individuellt eller i grupp. För att studera på distans behöver du dator med Internetuppkoppling, webbkamera och headset med mikrofon. Kurserna introduceras av kursansvarig lärare och det finns ett schema med obligatoriska tillfällen för kursen. I Canvas får du tillgång till studiehandledning med studie- och litteraturanvisningar för ditt lärande samt studieuppgifter och examinationer som stödjer ditt lärande och värderar din studieprestation. Canvas ger dig en överblick över hur du lyckats i dina studier. Att studera på distans ger möjligheter till mer flexibla studier men ställer krav på ansvar att självständigt planera och genomföra sina studier.

Vid högskoleverkets senaste kvalitetsutvärdering av arbetsterapeutexamen (HT2012) var utbildningen vid LTU den enda arbetsterapeututbildningen i Sverige som erhöll det högsta samlade omdömet ”Mycket hög kvalitet”.  

Var kan jag jobba?

Kunskap om aktiviteters betydelse för vår hälsa och samspelet mellan personen, aktiviteten och omgivningen efterfrågas alltmer av olika arbetsgivare. Arbetsterapeuter har många valmöjligheter på arbetsmarknaden såsom regioner, kommun, hjälpmedelsföretag, arbetsförmedling, försäkringskassa samt privat verksamhet.

Anmälan
Arbetsterapeut
Luleå, Distans, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 4
4 träffar/termin om 5 dagar per träff på campus
LTU-83112
2023-04-17
60
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Cecilia Björklund

Cecilia Björklund, Universitetslektor, Utbildningsledare Arbetsterapeutprogrammet

Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493889