Arbetsterapeut

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Arbetsterapeuten arbetar med hälsofrågor genom att göra det möjligt för människor att utföra de aktiviteter de vill göra i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. I den senaste kvalitetsutvärderingen var utbildningen den enda av arbetsterapeutprogrammen i Sverige som fick högsta betyg.

Arbetsterapeuten utgår från personens förmåga och förutsättningar att utföra aktiviteter i samspel med omgivningen. Kunskapen om hur vi matchar personens förmågor med dagliga uppgifter och omgivningens krav är central för yrket liksom att personen kan skapa förutsättningar för hälsa genom att uppnå balans mellan olika livsuppgifter. Utöver rehabilitering arbetar arbetsterapeuten även med förebyggande insatser exempelvis genom utbildning och konsultation. Arbetsterapeutens insatser kan inriktas såväl mot barn, vuxna som äldre i olika livssituationer och med varierande hälsotillstånd.

Utbildningens innehåll

Arbetsterapeututbildningen omfattar 180 hp och består av både teoretisk, praktisk och verksamhetsförlagd utbildning. Utöver ämnet arbetsterapi ingår samhälls- och beteendevetenskap samt medicinsk vetenskap i utbildningen. Genom utbildningen integrerar studenten kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt vilket gör det möjligt att stödja individer och grupper till aktivitet och hälsa. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar sammanlagt en termins studier och är indelad i tre kurser, i termin fyra, fem och sex. Utöver den verksamhetsförlagda utbildningen så förekommer arbetslivsanknytning i andra moment såsom fältstudier och case/patientfall i teorikurserna samt möjlighet att prova eget entrprenörskap. Efter godkänd utbildning erhåller du en yrkesexamen till arbetsterapeut som ger behörighet för att söka legitimation. Examen uppfyller även kraven för kandidatexamen. 

Arbetsterapeutprogrammet är en distansutbildning på heltid. Du förväntas studera under dagtid på hemorten med stöd av digitala media. Varje termin genomförs dessutom fyra separata kursveckor då du reser till campus Luleå för att genomför färdighetsträning, laborationer och seminarier som tränar dig för praktiska yrkesuppgifter samt att du genomför vissa examinationer. Antalet campusveckor i Luleå kan ändras om kursernas innehåll kräver detta. 
 
Lärandet sker huvudsakligen som kommunikationen mellan studenter och mellan lärare och studenter via distansöverbryggande informations- och kommunikationsteknik. I vår  lärplattform Canvas får du tillgång till kursmaterial och för kommunikation används videomöten i Zoom. För att studera på distans behöver du dator med Internetuppkoppling, webbkamera och headset med mikrofon. Kurserna introduceras av våra lärare och i Canvas får du tillgång till studiehandledning med tydliga studie- och litteraturanvisningar samt tillgång till studie- och examinationsuppgifter. Att studera på distans ger möjligheter till mer flexibla studier men kräver också ett ansvar att självständigt planera och genomföra sina studier.

Vid högskoleverkets senaste kvalitetsutvärdering av arbetsterapeutexamen (HT2012) var utbildningen vid LTU den enda arbetsterapeututbildningen i Sverige som erhöll det högsta samlade omdömet ”mycket hög kvalitet”.  

Var kan jag jobba?

Kunskap om aktiviteters betydelse för vår hälsa och samspelet mellan personen, uppgiften och omgivningen efterfrågas av en växande grupp arbetsgivare. Arbetsterapeuter har många valmöjligheter på arbetsmarknaden såsom landsting, kommun, hjälpmedelsföretag, arbetsförmedling, försäkringskassa samt privat verksamhet.

Anmälan
Arbetsterapeut
Luleå, Distans, Hösten 2019

Startdatum 2019-08-26, v.35 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 4
4 träffar/termin om 5 dagar per träff på campus
LTU-82777
2019-04-15
55
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Eller:

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)

Alternativt:

NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Cecilia Björklund

Cecilia Björklund, Universitetslektor, Utbildningsledare Arbetsterapeutprogrammet

Organisation: Arbetsterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493889
Rum: S123 - Luleå»