Hoppa till innehållet
Carina.Karlsson_LTU
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Möt läraren Carina Karlsson

Publicerad: 17 mars 2015

Carina Karlsson är lärare sedan 2010 och legitimerad arbetsterapeut, med kompetens inom bland annat samtalsmetodiken Motiverande samtal (MI). Hon beskriver sig som en engagerad lärare som vill dela med sig av intressanta kunskapsområden inom arbetsterapi.

Hej där, vem är du?

Carina Karlsson, lärare sedan 2010 och leg. arbetsterapeut sedan 1984. Rätt gammal alltså, men fortfarande mycket hungrig på verksamhetsutveckling och att lära mig nytt. Jag har hunnit samla på mig skapligt bred kompetens, både som anställd, egenföretagare och student.

I vilka kurser möter studenterna dig?

– Jag introducerar samtalsmetodiken motiverande samtal i pedagogik kursen. Här övar vi på att med samtalet som stöd vägleda personer till hälsosamma förändringsprocesser. Termin två så jobbar vi med grunderna i arbetsterapeutisk teori och tillämpning, med fokus på utredning av samspelet mellan personen, uppgiften och omgivningsfaktorer. Mycket uppskattat av studenterna och tacksamt för mig och lärarkollegorna. Hösten termin tre så har jag moment i den första kursen i arbetsterapi med fokus på åtgärder för aktivitet och delaktighet vid funktionsnedsättningar i rörelseapparaten och neurologisk sjukdom/skada. Våren som följer så står jag för ett av mina intresseområden, nämligen hälsa och arbetsliv. Lönearbetet är en rättighet för alla, som jag ser det. Vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fungerar jag liksom de övriga kollegorna som ett bollplank och länk för studenten och handledaren mellan utbildningen och arbetsplatsen. En roll som jag verkligen uppskattar! Termin sex kommer jag åter för de som önskar fördjupa sina kunskaper i motiverande samtal (MI), en valbar fristående kurs på 7,5hp.

Hur är du som lärare?

– Engagerad, intensiv, närvarande och rätt krävande kan jag tro. Jag vill verkligen dela med mig av det här super intressanta kunskapsområdet.

Vad är det som lockade dig till att undervisa?

– Jag var sugen på en ny utmaning. Jag hade sålt utbildningar och undervisat en hel del i min senaste tjänst som arbetsterapeut, frilansat på universitetet och drev enskild firma. Då dök en förfrågan från Luleå tekniska universitet upp och jag tog chansen.

Hur är det att vara lärare på en distansutbildning?

– Jag har inte erfarenhet av någon annan form, men tänker att ska man undervisa på distans så måste man var intresserad av att använda distansteknik och att ständigt lära sig nya digitala pedagogiska verktyg. Distans fordrar god framförhållning, tydlig struktur och tydliga studiehandledningar. Jag gillar växlingen mellan distansmöten och personliga möten på campus, det är utmanande och roligt.

Arbetsterapeut är ett yrke som breddar sina arbetsfält. Varför behövs arbetsterapeuter idag?

– Medvetenheten hos allmänheten och beslutsfattare om att det har betydelse för människors hälsa att kunna vara engagerad i de aktiviteter som de vill och behöver kunna har helt klart ökat. Vi pratar allt mer om vikten av matchning mellan personens förmåga och uppgiftens krav för att personen ska lyckas, hemma vid, på fritiden och på arbete. Likaså ser vi en tydlig koppling mellan folkhälsoriskerna och bristen på meningsfulla, aktiva aktiviteter. Den stora utmaningen, som jag ser det, för arbetsterapeuter, liksom för samhället för övrigt är att stoppa utanförskapet bland ffa unga och då speciellt unga med funktionsnedsättningar. Vi är många som har olika grader av funktionsnedsättningar, och alla har vi rätt att känna att vi har en plats att fylla.

Du har kompetens inom Motiverande samtal. Vad är det?

– Det är en samtalsmetod som är användbar så snart du har att göra med personer som vill och behöver göra förändringar i sitt liv. Därför passar den till så många situationer, verksamheter och är ett stöd för många yrkesgrupper. Det är en metod där den som leder samtalet har en tydlig strävan att utgå från personen man samtalar med, vilket är som hand i handske med arbetsterapeuters personcentrerade förhållningssätt. Samtalsledaren stödjer personens känsla av att det här handlar om mig och känslan av att jag har kraft och förmåga att själv driva min förändringsprocess. Det man kallar empowerment.

Varför ska man läsa arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet?

– Vi är ett arbetslag som är tajt och väl fungerande. Vi månar hela tiden om att hålla ihop programmet, använda oss av våra kompetenser och tar ofta in externa föreläsare för att få det bästa. Vi har i arbetslaget både lärare med lång praktisk, klinisk kompetens och framstående forskare. Jag upplever att vi lyckas bra med att knyta an till ”verkligheten”, tex är många examinationsuppgifter de samma som faktiska arbetsuppgifter ute på fältet. Studenterna hos oss har rykte om sig att vara ovanligt väl förberedda på arbetsuppgifterna, självständiga och vana vid distansteknik. Det förvånar mig inte och vi i lärarlaget är stolta över det.