Hoppa till innehållet

Motiverande samtal ökar anställningsbarheten

Publicerad: 9 februari 2015

Motiverande samtal (Motivational Interviewing) är en personcentrerad samtalsmetod som arbetsgivare alltmer värdesätter. Luleå tekniska universitet är den enda arbetsterapeututbildning i Sverige som erbjuder högskolepoäng i samtalsmetoden.

I arbetsterapeutprogrammet får alla stundenter grundläggande kunskaper i Motiverande samtal, MI, som bland annat används vid rådgivande hälsosamtal. De som vill fördjupa sina kunskaper kan välja kursen MI som ett altervativ i termin sex.

– Vi ser i platsannonserna att det är klart meriterande att ha kunskaper inom MI. Det är något som arbetsgivare i hela landet värdesätter. Vårdgivare frågar efter legitimerad personal med medicinsk kunskap som kan genomföra kvalificerade hälsosamtal, säger universitetsadjunkt Carina Karlsson. Hon är en av åtta i norra Sverige som genomgått en utbildning för att kunna lära ut MI med god kvalitet.

Motiverande samtal, MI, kan användas som enskild insats eller som ett komplement till olika former av stöd, rådgivning, behandling och rehabilitering. Metoden har sitt ursprung i forskning och kliniskt arbete utifrån vad som visat sig fungera bäst för att öka motivationen till förändring. Den amerikanske professorn William R Miller och hans kollega psykologen Stephen Rollnick utarbetade metoden vid universitetet i New México, USA. Motiverande samtal är en personcentrerad, följsam och samtidigt guidande metod som grundar sig på kunskapen om att all effektiv och långsiktig förändring bygger på att klienten själv är delaktig och aktiv.

Kursen ges under 10 veckor på halvfart och den här dagen tränar de att samtala med personer i förändringsprocesser. I klassrummet turas de om två och två om att vara klient och vägledare.
 

Kontakt

Carina Karlsson

Carina Karlsson, Universitetsadjunkt

Telefon: 0920-492307
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik