Patrik_Algren_at_LTU
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Utbildningen lever upp till ryktet"

Publicerad: 27 april 2018

Patrik Almgren sökte till arbetsteraputprogrammet vid Luleå tekniska unversitet för att det var en utbildning på distans med hög kvalitet och har lärare med lång erfarenhet inom yrket.

Hej Patrik, vem är du?

– Jag bor i Uppsala med sambo, två barn och en katt. Är 50 år gammal. Favoritdjur: hund.

Vad har arbetade du med innan du sökte utbildningen?

– Jag har arbetat som skådespelare och pedagog. Inom teatern har jag mest arbetat med forumteater, som är en interaktiv teaterform vars syfte är att involvera deltagarna i att hitta handlingsstrategier i problematiska situationer. Processen går ut på att skapa konstruktiv förändring på arbetsplatser och skolor. Det kan till exempel handla om hur chefer på Regeringskansliet kan bli bättre på att hantera svåra samtal med sina medarbetare eller om att förbygga mobbning på en förortsskola.

Varför har du valt att läsa till arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet?

– En distansutbildning med hög kvalitet! Det visade sig att lärarna själva har lång erfarenhet av jobbet, vilket gör att teorin får en tydligare substans. Utbildningen har ju gott rykte och det tycker jag att den lever upp till.

Vad lockar med att arbeta som arbetsterapeut?

– Det enkla svaret är nog att jag vill hjälpa andra människor. Genom arbetsterapin får jag nödvändig kunskap och användbara verktyg till det. Sedan finns det en helhetssyn på människan som tilltalar mig och att man inom arbetsterapin har inställningen att individen står i centrum för sin egen förändringsprocess. Det stämmer överens med mitt synsätt.

Hur funkar det att läsa på distans?

– Bra. Att ha föreläsningarna online fungerar väldigt bra. Ofta spelas föreläsningarna in vilket gör att man kan se dem igen. Det underlättar inlärningen. Mitt liv är ganska hektiskt i övrigt, så är jag tvungen att vara koncentrerad när jag väl pluggar. Det gör att jag inte har några problem med studiedisciplinen. I grunden är jag såklart väldigt motiverad.

Vad är roligast med utbildningen?

– Jag tycker att jag får en bred och relevant kunskapsbas. Allt ifrån grundläggande medicin till motiverande samtal, till praktiska moment. Det utvecklar mig som blivande arbetsterapeut och människa.

Vad är mest utmanande?

– Den största utmaningen för mig är nog att få tiden att räcka till. Det kräver att jag prioriterar och har framförhållning för att hitta en bra balans i livet. Jag har fortfarande en del att lära när det gäller det, men det går åt rätt håll.

Hur skulle du beskriva veckorna på universitet?

– Roligt att träffa kursarna och lärarna och ha ”levande” föreläsningar med samtal och reflektioner. Vi har ju en del praktiska genomgångar också, vilket är lärorikt. I perioder tycker jag att det är svårt att känna ett naturligt sammanhang i tillvaron som distansstudent, så campusveckorna är viktiga för att känna en samhörighet med andra som delar samma utmaningar och mål.     

Vad tycker du om den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU?

– Då ska teorin äntligen omsättas i praktik. Den är intensivt, utvecklande och lärorikt. Jag tycker att utbildningen hittills svarar upp bra mot verklighetens krav.

Hur är det att plugga på Luleå tekniska universitet?

– Det fungerar bra. Välorganiserat och välordnat. Om det uppstår problem så är de snabba att hjälpa till. Om man vill delta i studentlivet så verkar det finnas mycket att göra, men som distansstudent har jag inte varit aktiv, såvida man inte räknar de gångerna jag har gått på studentpuben.

Vad vill du göra efter utbildningen?

– Det har jag inte bestämt än. Jag tänker att det klarnar under utbildningens gång. Just nu tycker jag att smärtrehabilitering verkar spännande. Så småningom kan jag kanske knyta an till mina tidigare erfarenheter och jobba mer hälsopromotivt. Det får framtiden utvisa. Utbildningen och yrket ger ju många möjligheter.