Carina Karlsson, arbetsterapeut LTU

Högaktuellt komptensområde

Lyssna på P4 Norrbottens intervju med Carina Karlsson, lärare på arbetsterapeutprogrammet LTU.
Intervjun gjordes på Arbetsmiljömässan "Den goda arbetsplatsen" i Boden den 17 november 2011.

Hälsa i arbetslivet - en fråga om samspel mellan individen, uppgiften och omgivningen. Kunskapen om betydelsen av olika aspekter av aktivitetsbalans och om hur vi på bästa sätt matchar individ, uppgifter och omgivning är basen i arbetsterapeutprogrammet.

Välkommen till ett högaktuellt kompetensområde!