Maria Prellwitz
Maria Prellwitz

Maria Prellwitz

Biträdande professor, Internationell samordnare
Luleå tekniska universitet
Arbetsterapi
Hälsa Medicin och Rehabilitering
Institutionen för hälsovetenskap
Maria.Prellwitz@ltu.se
0920-493861
S117 Luleå
lek i sunderbyn.jpg

Pågående forskning: Lekplatsers tillgänglighet och användbarhet för barn med olika förmågor

Att bygga lekplatser som är tillgängliga utifrån officiella lagar och riktlinjer är ett första steg mot en tillgänglig miljö men för att kunna göra lekplatser användbara för alla krävs även en förståelse om hur barn leker och hur miljön påverkar deras möjlighet till lek.
Lekplatser bör vara en lekmiljö som även uppmuntrar till social interaktion. Om en lekplats endast är fysiskt tillgänglig utan möjlighet till social interaktion kan den förstärka känslan av utanförskap för barn med funktionsnedsättningar. Forskning kring barn med funktionsnedsättningar och tillgänglighet till lekplatser är inte vanlig, forskning kring barn med funktionsnedsättningar och hur de upplever användbarheten av lekplatser är ännu mindre vanlig. För att få ett barnperspektiv på tillgänglighet och användbarhet av lekplatser är det viktigt att ta del av barns erfarenheter kring lek och utformning av lekplatser. Var god se avhandling via nedanstående länk:

Relaterade länkar

Publikationer

Artikel i tidskrift

Children’s perceptions of playing on inclusive playgrounds (2020)

A qualitative study
Wenger. I, Schulze. C, Lundström. U, Prellwitz. M
Scandinavian Journal of Occupational Therapy
Artikel i tidskrift

A haptic navigation aid for individuals with visual impairments (2019)

Indoor and outdoor feasibility evaluations of the LaserNavigator
Röijezon. U, Prellwitz. M, Ahlmark. D, van Deventer. J, Nikolakopoulos. G, Hyyppä. K
Journal of Visual Impairment & Blindness, Vol. 113, nr. 2, s. 194-201
Artikel i tidskrift

From Policy to Play Provision (2018)

Universal Design and the Challenges of Inclusive Play
Lynch. H, Moore. A, Prellwitz. M
Children, Youth and Environments, Vol. 28, nr. 2, s. 12-34
Artikel i tidskrift

The state of play in children's occupational therapy (2018)

A comparison between Ireland, Sweden and Switzerland
Lynch. H, Prellwitz. M, Schulze. C, Moore. A
British Journal of Occupational Therapy, Vol. 81, nr. 1, s. 42-50