Programråd - Arbetsterapeutprogrammet

Éva Programrådets uppgifter är att bidra till långsiktig utveckling av program med hänsyn till utveckling och behov på arbetsmarknad. Programrådet skall också verka för att programmet är attraktivt för studenterna.

Representanter i programråden är: Externa representanter, alumni, studentrepresentanter, lärarrepresentanter och programkoordinatorer.
 

Externa representanter

Studentrepresentanter

Vice ordförande Luleå Studentkår  vo@luleastudentkar.com

Lärarepresentant

Utbildningsledare 
Maria Larsson-Lund