Obligatoriska kurser
Arbetsterapeut

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Ämnet arbetsterapi är tvärvetenskapligt och utvecklar kunskap om människans dagliga aktiviteter i relation till utveckling, hälsa och välbefinnande. Med daglig aktivitet avses socio- kulturellt definierade och individuellt värderade göromål tex. inom hem, arbete, skola och fritid. Arbetsterapeuter arbetar med att göra det möjligt för individer och grupper att vara engagerade i de dagliga aktiviteter de vill och behöver engagera sig i. Interventionen tar sin utgångspunkt i individens aktivitetsförmåga och de aktiviteter individen vill kunna utföra men har problem med.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng av vilka ämnet arbetsterapi utgör minst 120 högskolepoäng. Kurserna i arbetsterapi är organiserade med såväl breddning som progression genom en successiv fördjupning i ämnet. För yrkesexamen till arbetsterapeut studeras även kurser på grundnivå i beteendevetenskap, humanbiologi och medicinsk vetenskap. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning i form av obligatoriska fältstudier och metodövningar i samtliga terminer. Genomgående bygger kurserna på vetenskap och beprövad erfarenhet. Under det andra och tredje studieåret genomför studenterna verksamhetsförlagda kurser under handledning av legitimerade arbetsterapeuter till en omfattning av 30 högskolepoäng.

För tillträde till kurs för examensarbete samt kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning ska angivna förkunskaper i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till dessa kurser säkerställs av kursgivande institution.

I utbildningen ingår en valbar kurs om 7,5 hp där studenten kan välja mellan de kurser som erbjuds studenter i utbildningsprogrammet . 

Utbildningen genomförs med distansmetodik vilket innebär att endast ca 3 - 4 kursveckor per termin är förlagda till campus i Luleå. Några av kurserna läses med kurstakt halvfart dvs parallellt med någon annan kurs, övriga kurser och samtliga verksamhetsförlagda kurser läses med kurstakt helfart.Kurser i programmet kan ges på engelska.

Yrkesexamen till arbetsterapeut uppfyller även kraven för kandidatexamen, huvudområde arbetsterapi och ger behörighet till att ansöka om legitimation.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller:
Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)
Alternativt:
NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Arbetsterapi: 105 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0016H Arbetsterapi: Aktivitet för hälsa och välbefinnande 15,0 Grundnivå
A0027H Arbetsterapi: Pedagogik och handledning i yrkesrollen 7,5 Grundnivå
A0032H Arbetsterapi: Åtgärder för aktivitet och delaktighet 1 15,0 Grundnivå
A0033H Arbetsterapi: Atgärder för aktivitet och delaktighet 2 15,0 Grundnivå
A0034H Arbetsterapi: Terapeutiska strategier 15,0 Grundnivå
A0036H Arbetsterapi: Utveckling inom ämne och profession 7,5 Grundnivå
A0037H Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod 7,5 Grundnivå
A0038H Arbetsterapi: Examensarbete 15,0 Grundnivå
A0040H Arbetsterapi: Ett samhällsperspektiv 7,5 Grundnivå

Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0035H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 Grundnivå
A0041H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 2 15,0 Grundnivå
A0042H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 3 7,5 Grundnivå

Samhälls- och beteendevetenskap 7.5-15.0 hp: 7,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0021H Psykologi med inriktning mot arbetsterapi 7,5 Grundnivå

Medicinsk vetenskap: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0031H Medicinsk vetenskap: Anatomi och fysíologi med inriktning mot arbetsterapi 15,0 Grundnivå
M0037H Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära med inriktning mot arbetsterapi 1 7,5 Grundnivå
M0038H Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära med inriktning mot arbetsterapi 2 7,5 Grundnivå

Val inom obligatoriska kurser: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0029H Arbetsterapi: Professionell utveckling för nya arenor 7,5 Grundnivå Valbar
S0021H Motiverande samtal 7,5 Grundnivå Valbar