Hoppa till innehållet

Läsordning
Arbetsterapeut

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

Årskurs 2, planerad läsordning

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2025
vårterminen 2026
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
15 Hp
Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning, Del 2
Ny kurs
15 Hp
Arbetsterapi: Evidens och utveckling för professionen och ämnet
Ny kurs
15 Hp
Arbetsterapi: Examensarbete
Ny kurs
7,5 Hp
Arbetsterapi: Innovation och ledarskap för ett hållbart samhälle
Ny kurs
7,5 Hp
Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning, Del 3