Läsordning
Arbetsterapeut

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2020
vårterminen 2021
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
7,5 Hp
Psykologi med inriktning mot arbetsterapi
Ny kurs
15 Hp
Medicinsk vetenskap: Anatomi och fysiologi med inriktning mot arbetsterapi

Årskurs 2, planerad läsordning

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2022
vårterminen 2023
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4