Hoppa till innehållet

Läsordning
Arbetsterapeut

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

Årskurs 2, planerad läsordning

höstterminen 2023
vårterminen 2024
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
15 Hp
Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära med inriktning mot arbetsterapi
Ny kurs
15 Hp
Arbetsterapi: Interventioner för aktivitet vid olika ohälsotillstånd, Del 1
Ny kurs
7,5 Hp
Arbetsterapi: Interventioner för aktivitet vid olika ohälsotillstånd, Del 2
Ny kurs
7,5 Hp
Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning, Del 1
Ny kurs
15 Hp
Arbetsterapi: Hälsofrämjande insatser för aktivitet och delaktighet i samhället

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2024
vårterminen 2025
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
15 Hp
Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning, Del 2
Ny kurs
15 Hp
Arbetsterapi: Evidens och utveckling för professionen och ämnet
Ny kurs
15 Hp
Arbetsterapi: Examensarbete
Ny kurs
7,5 Hp
Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning, Del 3
Ny kurs
7,5 Hp
Arbetsterapi: Innovation och ledarskap för ett hållbart samhälle