Hoppa till innehållet

Rollspel med fokus på psykisk ohälsa hos barn

Publicerad: 1 december 2017

Under november hade blivande distriktsköterskor en studievecka inne på universitet i Luleå. Veckan fokuserade på psykisk ohälsa hos barn och barn som far illa.

Under dagarna hade studenterna i termin 1 diskussioner och seminarier om barn som mår dåligt och vilka tillvägagångssätt som bör användas när en anmälan ska göras till socialtjänsten.
– När bar far illa är det viktig kunskap för distriktsköterskor som jobbar inom barnhälsovård, säger Birgitta Lindberg som är kursansvarig för aktuell kurs som handlar om barn och ungdomars hälsa och ohälsa.  

Studenterna hade även en laboration som syftade till att delta i en föräldrastödgrupp utifrån olika roller. Två rollspel utfördes i vardera grupp, där studenterna tilldelades olika roller som förälder  eller distriktsköterska. I det första rollspelet ledde distriktssköterskan gruppen utifrån ett behavioristiskt förhållningssätt. I det andra rollspelet hade distriktssköterskan som gruppledare ett sociokulturellt förhållningssätt.

Efter rollspelen reflekterade gruppen tillsammans med stöd av en Gibbs reflektionsmodell;  Vad hände? Vad tänkte och kände du? Vad var positivt/negativt? Vad kan jag lära mig av detta? Kunde jag ha gjort något annat? Om det händer igen vad skulle jag göra då? Rollspelen avslutades med en “runda” där studenterna framförde vad de ansåg att laborationen bidragit till.  

Övningarna ska ge studenterna möjlighet att knyta ihop teori och praktik med varandra inom ett visst område, men även att kunna reflektera tillsammans vad gäller känslomässiga, sociala och etiska utmaningar.

– Att reflektera är viktigt för att utvecklas vidare i sitt framtida yrke som distriktssköterska och där etiska frågeställningar alltid kommer upp på något sätt. Studenter som studerar programmet har varierande erfarenheter av att arbeta som sjuksköterska, vilket bidrar till mer fördjupade reflektioner, där de samtidigt har möjlighet att delge varandra sina kunskaper och erfarenheter, säger utbildningsledare Carina Nilsson.