Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Programmet med inriktning mot distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng (hp) och består av teoretiska och verksamhetsförlagda kurser. Huvudområdet är omvårdnad med 45 hp på avancerad nivå, vilket består av 30 hp med inriktning mot distriktssköterska samt 15 hp examensarbete. Dessutom ingår medicinsk vetenskap om 30 hp.  Samtliga kurser inom utbildningen är på avancerad nivå. Utbildningen uppfyller krav för magisterexamen, huvudområde omvårdnad och ger grundläggande behörighet för forskarutbildning.

Programmet genomförs som distansutbildning på helfart. Detta innebär några obligatoriska träffar om ca en vecka vardera på campus per termin. För tillträde till den sista kursen som innehåller klinisk/verksamhetsförlagd utbildning ställs särskilda förkunskapskrav enligt kursplan.

Omfattning

Programmets omfattning är 75 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen krävs särskild behörighet för högskolestudier enligt följande;
- svensk legitimation som sjuksköterska
- yrkesexamen sjuksköterska omfattande 180 hp varav 15 hp examensarbete eller motsvarande
- yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring

Urval

Meritvärdering och Urval baseras på yrkeserfarenhet efter examen. Platserna fördelas 50/50 mellan de som arbetat 2-5 år samt 6 år och längre. Finns platser över kan den som arbetat mindre än 2 år komma ifråga. Intyg om yle bifogas anmälan

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Omvårdnad: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
O7036H Omvårdnad, examensarbete inom distriktsvård 15,0 Avancerad nivå
O7068H Elevhälsa VFU 7,5 Avancerad nivå
O7081H Omvårdnad: Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, VFU 7,5 Avancerad nivå
O7082H Omvårdnad: Vuxna och äldres hälsa och ohälsa I, VFU 7,5 Avancerad nivå
O7083H Omvårdnad: Vuxna och äldres hälsa och ohälsa II, VFU 7,5 Avancerad nivå

Medicinsk vetenskap: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M7007H Medicinsk vetenskap: sjukdomslära inriktning mot barn och ungdom 7,5 Avancerad nivå
M7008H Medicinsk vetenskap: sjukdomslära inriktning mot vuxna och äldre 7,5 Avancerad nivå
M7010H Medicinsk vetenskap farmakologi och förskrivningsrätt 7,5 Avancerad nivå
M7012H Folkhälsa och folkhälsoarbete 7,5 Avancerad nivå