Hoppa till innehållet

Fysioterapeut

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Som fysioterapeut arbetar du med att främja människans rörelse ur ett hälsoperspektiv genom alla åldrar, oavsett om du arbetar med människor som har drabbats av smärta, sjukdom eller skada eller om du arbetar med insatser på samhällsnivå.

Fysioterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet är ett campusbaserat program som leder till fysioterapeutexamen, vilket är ett villkor för att verka som legitimerad fysioterapeut. Som legitimerad fysioterapeut kan du arbeta inom regioner eller kommuner, på hälsocentral, sjukhus, inom omsorgsverksamhet eller äldreomsorg. Fysioterapeuter är även verksamma inom företagshälsovård, försäkringskassa eller som egna företagare. En del fysioterapeuter har valt att arbeta med förebyggande insatser inom folkhälsa och andra med forskning och systematiskt utvecklingsarbete.

Utbildningens innehåll

Fysioterapeutprogrammet omfattar 180 högskolepoäng med successiv fördjupning av teoretisk och praktisk kunskap, förmåga till självständig analys och kritiskt tänkande. Under utbildningen lär du dig om människans förutsättningar för rörelse, rörelseförmåga och rörelsebeteende samt om hur fysioterapeuten verkar och interagerar med människor.

Fysioterapeutprogrammet karakteriseras av ambitionen att ge en bred grundutbildning som förbereder dig för fysioterapins olika verksamhetsområden, samtidigt som det också ger verktyg att möta hälso- och sjukvårdens nya utmaningar. Utbildningen har ett starkt fokus på förståelse och bedömning av rörelseförmåga och rörelsebeteende men även metoder för att kritiskt granska rörelseförmåga genom ett vetenskapligt förhållningssätt. Utbildningen karakteriseras av närhet mellan lärare och studenter gällande såväl utbildning som pågående forskning inom rörelsens betydelse för aktivitet för olika funktionsbegränsningar genom hela livsspannet.

Det huvudsakliga ämnet är fysioterapi men du läser också kurser i medicinsk vetenskap och beteendevetenskap. Vi erbjuder även den unika möjligheten att välja/läsa kurser i ortopedisk manuell terapi steg I, grundläggande akupunktur eller klinisk fördjupning. Vidare läser du om framtida arbetssätt, e-hälsa och entreprenörskap.

Teoretiska/praktiska kurser i varvas med sammanlagt 18 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU-placeringarna är framförallt förlagda till Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Du får således räkna med att göra någon eller några av de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna på andra orter än Luleå.

Programmet leder till en fysioterapeutexamen vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Programmet leder även till en filosofie kandidatexamen. Denna ger bland annat behörighet till att läsa vidare på avancerad nivå, till exempel något av programmen i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.   

Anmälan
Fysioterapeut
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83113
2023-04-17
35
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Idrott och hälsa 1 kan ersättas av flerårig och mångsidigt idrottsutövande (ska styrkas med intyg från förening/klubb)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jenny Jäger

Jenny Jäger, Universitetslektor, Utbildningsledare Fysioterapeutprogrammet

Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493904