Hoppa till innehållet

Rörelselaboratorium

Publicerad: 1 december 2020

Vid Institutionen hälsa, lärande och teknik finns ett rörelselaboratorium, Human Health and Performance Lab – Movement Science. I rörelselabbet finns utrustning för mätning av rörelse (kinematik), krafter (kinetik) och muskelaktivitet. Laboratoriet används vid forskning men även i undervisning kring biomekanik, motorisk kontroll och motorisk inlärning, både på grundläggande och avancerad nivå.

För analys av tredimensionella (3D) rörelser är laboratoriet utrustat med ett kamerasystem från Qualisys AB. Kamerasystemet möjliggör noggrann trådlös rörelsemätning genom att kamerorna identifierar små runda markörer, reflektorer, som fästs på kroppen eller det föremål som ska undersökas.

En kraftplatta (Kistler Inc) finns nedsänkt i golvet vilket möjliggör mätning av krafter vid olika aktiviter och för undersökning av balanskontroll.

Trådlös elektromyografisk (EMG) utrustning (Noraxon Inc) används för mätning av muskelaktivitet. EMG-mätningar görs för att studera faktorer såsom t.ex. amplitud och koordination av muskelaktivitet inom och mellan muskler.

Synkroniserade mätningar kan göras av 3D-rörelse, krafter och muskelaktivitet för fördjupade biomekaniska analyser av olika rörelser och motoriska färdigheter.

Gångmatta för analys

I rörelselaboratoriet har vi även en elektronisk gångmatta (CIR Systems Inc. /GAITRite) som innehåller ett stort antal små trycksensorer som möjliggör avbildning av elektroniska fotspår. Gångmattan kan användas för gånganalys genom mätning av fotstegens temporala och spatiala egenskaper, dvs. egenskaper såsom t.ex. gånghastighet och avstånd mellan fotsteg.

För visuell avbildning av kroppsvävnad har vi en ultraljudsskanner (SonoSite Inc). Via ultraljudsskannern kan vi visuellt analysera vävnader såsom muskler, senor, nerver, blodkärl mm.

Undervisning i rörelselaboratorium

Undervisning inom biomekanik, motorisk kontroll och motorisk inlärning sker både på grundläggande och avancerad nivå. Rörelselabbet används även vid projektarbeten på alla nivåer, från grundutbildning, till master och doktorsnivå.

Exempel på undervisning i rörelselabbet:
- Ultraljudsskanner används för att studera vävnader i samband med metodundervisning inom undersökning och behandling av leder och muskler.

- Kamerasystem för 3D rörelser och kraftplatta används för undervisning inom gånganalys och balanskontroll

- EMG används för undervisning kring muskelaktivitet och belastning vid olika arbetsmoment inom bl.a. ergonomiundervisning

- Därutöver har vi laborationer som involverar olika kliniska tester för objektiva mätningar och träning av rörelsekontroll, t.ex. med fokus på neuromuskulär koordination och proprioception av olika kroppsdelar och leder.

Projekt om rörelser och rörelsekontroll

Pågående projekt och projekt under uppstart som involverar mätningar av rörelser och rörelsekontroll involverar bland annat rörelsekontroll hos styrkelyftare, flugkastare och musiker, undersökning och träning av rörelsekontroll vid smärttillstånd i muskler och leder, gånganalys vid halt underlag, och fallrisk hos äldre och personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt robotik. Dessutom arbetar vi med innovation och utveckling av nya metoder för objektiva mätningar och träning av rörelsekontroll.

Rörelselabbet ingår i undervisning och forskning bl.a. inom fysioterapi vid HLT, men även vid utbildningar vid andra institutioner såsom ergonomiutbildning vid utbildningen teknisk design vid ETS och inom forskningsprojekt kring robotik vid SRT, LTU.

Rörelselaboratoriet är en viktig del av den multidisciplinära Arbetsgruppen för Motorisk Kontroll och Biomekanik vid LTU, se länk nedan.

Tvärvetenskapligt laboratorium

I arbetsgruppen för Motorisk Kontroll och Biomekanik ingår bl.a. forskare och lärare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik (HLT), Institutionen för System och Rymdteknik (SRT). Även vid SRT finns rörelselaboratorium, såväl inomhus som utomhus, med kamerasystem (Vicon Ltd) med sammanlagt 20 kameror för undersökning av 3D rörelse; främst med inriktning mot robotar och fullskaliga fordon men även i samarbetsprojekt som involverar människans rörelsekontroll.

Rörelselabbet är under kontinuerlig utveckling och just nu utvecklar vi metoder för att störa rörelsekontrollen, framför allt balansen, på olika sätt samt utveckling av humanoid (människoliknande robot) för att öka kunskaperna om fysiologiska mekanismer vid normal och vid nedsatt rörelsekontroll.

Rörelselaboratoriet Human Health and Performance Lab – Movement Science har kunnat byggas upp tack vare stöd från Kempe stiftelserna och Luleå tekniska universitets labbfond.

Ansvarig för rörelselaboratoriet

Ulrik Röijezon

Ulrik Röijezon, Professor

Telefon: 0920-492987
Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik